Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com
Банер


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Наша адреса:
Рівненська обл.,
місто Вараш,
мкр. Вараш, 15

Заклад дошкільної освіти № 8 Вараської міської ради Рівненської області відкритий 15 жовтня 1987 року.

Юридична адреса: мікр. Вараш, 15, м.Вараш, Рівненська область, 34400.

e-mail - dilovod.dnz8(равлик)i.ua;

веб - сайт - http://varashosvita.rv.ua

Режим роботи закладу 12 годинний: з 07.00 до 19.00 години.

Директор - Мельник Людмила Іванівна - тел. (03636) 2-41-13

Заступник директора з господарства - Терещук Валентина Петрівна - тел. (03636) 2-35-95

Вихователь-методист - Турук Наталія Євгенівна

Практичний психолог Лукша Тамара Іванівна

Сестри медичні старші: Ловин Любов Петрівна, Бондаренко Галина Іванівна - тел. (03636) 2-39-35

У закладі дошкільної освіти функціонують 13 вікових груп.
З них:
4 групи раннього віку;
9 груп дошкільного віку.


Списковий склад становить 288 дітей.

Ліцензований обсяг - 320 дітей.


Мова освітнього процесу: українська

Згідно рішення управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 18.12.2015 № 235 "Про результати державної атестації дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №8 Кузнецовської міської ради Рівненської області" - визнано дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 Кузнецовської міської  ради Рівненської області атестованим.

Вакансії: відсутні

Заклад дошкільної освіти доступний для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Розмір плати за навчання у закладі дошкільної освіти - відсутній.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг - відсутній.

Кадровий склад

У ЗДО №8 працюють 35 педагогів:

з вищою освітою - 28 чоловік - 80%

базова вища - 1 чоловік - 3%

неповна вища - 6 чоловік - 17%

Стаж безпосередньої педагогічної роботи:

до 5 років – 6 чол. - 17%

від 5 до 10 років – 6 чоловіка - 17%

від 10 до 20 років – 6 чоловік - 17%

більше 20 років – 17 чоловік  - 49%

Кваліфікаційні категорії:

«спеціалісти» – 15 чоловік - 44%

«спеціалісти ІІ категорії» – 4 чол. - 12%

«спеціалісти І категорії» – 6 чоловік - 18%

спеціалісти вищої категорії» - 9 чол. - 26%

звання «вихователь-методист» – 6 чол.

звання «старший вихователь» - 1 чол.

звання «практичний психолог – методист» - 1 чол.

Статут

Статут дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №8 Вараської міської ради Рівненської області у редакції від 09.06.2017

1.             Загальні положення

1.1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 Вараської  міської ради Рівненської області (скорочена назва - дошкільний навчальний заклад     № 8) введено в експлуатацію рішенням виконавчого комітету Кузнецовської міської ради народних депутатів Рівненської області від 29.09.1987 № 226 «Про ввід в експлуатацію дитячого садка № 48 на 320 місць в мікрорайоні імені XXVІІ з’їзду КПРС».

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 Вараської міської ради Рівненської області передано у комунальну власність на підставі рішення  Кузнецовської міської ради від 14.09.2000р. № 109 «Про формування комунальної власності».

1.2.        Юридична адреса дошкільного навчального закладу (ясел-садка)    № 8 Вараської міської ради Рівненської області:

мікрорайон Вараш, будинок 15, місто Вараш, Рівненська область, 34400, телефон (03636) 2-16-13

1.3.  Засновником дошкільного навчального закладу(ясел-садка) № 8 Вараської міської ради Рівненської області є Вараська міська рада. Засновник здійснює фінансування дошкільного навчального  закладу (ясел-садка) № 8, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 Вараської міської ради Рівненської області (далі - дошкільний заклад) в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Положенням про дошкільний навчальний заклад”, рішеннями  Вараської міської ради, її виконавчого комітету, управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.5.        Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний та спеціальний рахунки в органах Державного казначейства

1.6.        Головною метою дошкільного закладу  є забезпечення реалізації права на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7.        Діяльність дошкільного закладу  направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та інтересів дітей; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8.    Дошкільний заклад  самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах  компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад, цим Статутом.

1.9               Дошкільний заклад  несе відповідальність перед  особою, суспільством, державою та засновником за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “ Про дошкільну освіту”;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази.

1.10.    Взаємовідносини між дошкільним закладом  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені  між ними.


2. Комплектування дошкільного закладу

2.1.        Нормативна наповнюваність дошкільного закладу - 245 місць .

2.2.        Групи комплектуються за одновіковими ознаками.

2.3.        У дошкільному закладі  функціонують групи:

- групи для дітей віком від 1 до 3 років;

- групи для дітей віком від 3 до 6 (7) років.

У дошкільному навчальному закладі можуть функціонувати інклюзивні групи.

2.4.        В дошкільному закладі функціонують групи з денним перебування дітей, можуть функціонувати групи з цілодобовим та короткотривалим режимом перебуванням дітей.

2.5.        Наповнюваність груп у дошкільному закладі становить:

- для дітей віком від 1до 3 років - до 15 осіб,

- для дітей віком від 3-х років до 6 (7) років - до 20 осіб,

- короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – 10 осіб;

- в оздоровчий період – до 15 осіб.

2.6.        Для зарахування дитини у дошкільний заклад  необхідно пред’явити:

-                 особисту заяву одного з батьків або осіб, які їх замінюють про виділення місця в дошкільному закладі,

-                 копію свідоцтва  про  народження  дитини,

-                 медичну карту Ф-026У,

-                 картку обліку щеплень (для дітей, які не мають щеплень - довідку з медичного закладу з рішенням (висновком) лікувально-консультативної комісії про можливість відвідування дошкільного закладу);

-                 довідку про відсутність контакту з інфекційними хворими,

-                 документи для встановлення батьківської плати за харчування дитини.

2.7.        За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі  у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів) незалежно від періоду і тривалості їх відпустки.

2.8.        Відрахування дітей із дошкільного закладу  може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють,

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі ,

- у разі несплати батьками або особами, які їх замінюють плати за харчування дитини в дошкільному закладі протягом 2 місяців після встановленого терміну.

2.9.        Адміністрація дошкільного закладу  письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування  дитини не менш, як за 10  календарних днів.


 1. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад  працює  за п’ятиденним робочим тижнем, вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

3.2.        Режим роботи дошкільного закладу  визначається засновником.

3.3.        У дошкільному закладі засновником може встановлюватись  пропускний режим.


 1. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2.        Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до  річного плану, який складається на навчальний  рік та період оздоровлення.

4.3.        План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу, погоджується з управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради. План роботи на оздоровчий період погоджується територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

4.4.        У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5.        Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмами, навчально –методичними  посібниками, затвердженими  в установленому  порядку.

4.6.        Дошкільний заклад організовує освітній процес за художньо-естетичним напрямком.

4.7.        Дошкільний заклад може надавати платні додаткові освітні послуги.


 1. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1.        Забезпечення продуктами харчування  здійснюється централізовано відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.2.        У дошкільному закладі  відповідно до санітарно-гігієнічних правил та норм встановлено трьохразове харчування дітей, що  здійснюється згідно нормативно-правових документів.

5.3.        Вартість харчування  дітей та розмір  оплати батьками за нього  встановлюється  засновником.

5.4.        Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на   медичних працівників та завідувача дошкільного закладу .


 1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1.        Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу  здійснюється медичними працівниками закладу охорони здоров’я та медичними працівниками, які входять до штату дошкільного закладу.

6.2.        Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я та фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом дня та якістю харчування, контролює проходження медичних оглядів  працівниками  дошкільного закладу .

6.3.        Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.


 1. 7. Учасники навчально-виховного процесу

7.1.        Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють.

7.2.        За успіхи в роботі до учасників навчально-виховного процесу застосовуються заходи морального та матеріального заохочення.

7.3.        Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дії, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4.        Права батьків або осіб, які їх замінюють:

а) Батьки або особи, які їх замінюють мають право:

- обирати дошкільний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу ;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

- брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально - технічної бази закладу;

- здійснювати вибір запропонованих додаткових освітніх послуг.

б) Батьки, або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

- поважати гідність дитини;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної та рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини.

7.5.        Педагогічними працівниками дошкільного закладу  можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечують результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6.        Трудові відносини у дошкільному закладі регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7.        Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір, розробку та застосування методик навчання та виховання дітей за погодженням з радою закладу;

- брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

-  проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-  вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;

-  на соціальне та матеріальне  забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8.        Педагогічні працівники зобов’язані:

- дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадової інструкції, умов трудового договору;

- забезпечувати умови для засвоєння вихованцями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей дітей;

- сприяти задоволенню попиту батьків на додаткові освітні послуги;

- співпрацювати з сім’єю вихованців з питань навчання та виховання дітей;

- особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, доброти, правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, працелюбства, стриманості, поміркованості, інших доброчинностей;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- виховувати повагу до батьків, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізацій, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

- готувати дітей до свідомого життя у дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9.        Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу  завідувачем.

7.10.    Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини згідно із чинним законодавством.

7.11.    Працівники дошкільного закладу  у відповідності до законодавства проходять періодичні безоплатні медичні огляди в закладах охорони здоров’я.

7.12.    Педагогічні працівники дошкільного закладу   підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13.    Працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.


 1. Управління дошкільним закладом

8.1.          Управління дошкільним закладом здійснюється управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.

8.2.         Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач.

Завідувачем дошкільного закладу може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менше як 3 роки, а також організаторські здібності та стан здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Завідувач дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “ Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює  керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені дошкільного закладу, представляє його інтереси  в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає договори та угоди з юридичними, фізичними особами, відкриває рахунки в установах банків та має право підпису;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного  закладу; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

- складає штатний розпис дошкільного закладу на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, погоджує його з виборним профспілковим органом первинної профспілкової організації та подає на затвердження управлінню освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.

-   контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно - гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно - експериментальну роботу  педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну  і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, що їх замінюють.

8.3          У дошкільному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки, або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше 4-х разів на рік.

8.4.            Органом самоврядування дошкільного закладу  є загальні збори  членів трудового колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- приймають статут, зміни та доповнення до нього;

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни їх повноважень;

- заслуховують звіт завідувача закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово – господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5.            У період між загальними зборами вищим колегіальним органом є рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори, інші).

Рада дошкільного закладу:

-                 розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти,

-                  зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу,

-                 організовує виконання рішень загальних зборів,

-                 підтримує громадські ініціативи щодо вдосконалення розвитку, навчання та виховання дітей;

-                 вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу,

-                 погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків,

-                 порушує  питання  про розірвання  трудового  договору з працівником, який не  відповідає  займаній  посаді,

-                 розглядає  пропозиції, скарги, зауваження  учасників  навчально-виховного процесу, відповідних структурних підрозділів з питань роботи  дошкільного закладу і  приймає  відповідні  рішення;

-                 контролює витрачання бюджетних асигнувань. Визначає напрямки використання позабюджетних коштів дошкільного закладу для вирішення перспективних проблем удосконалення його діяльності.


 1. 9. Майно дошкільного закладу

9.1. Відповідно до державного акта на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ № 252075 від 16 травня 2006 року дошкільний заклад має земельну ділянку, площею 1.4 га.


10.  Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів.

10.2. Джерелами фінансування  дошкільного закладу є:

- кошти загального та спеціального фонду місцевого та державного бюджету;

-  кошти, отримані за надання платних послуг;

-  кошти батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільна благодійна допомога у вигляді товарів, робіт і послуг від   юридичних та фізичних осіб;

-    інші надходження, не заборонені законодавством України.

10.3.  Дошкільний заклад  має право:

- купувати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

10.4.    Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

10.5.        Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1.    Основною формою контролю за діяльність дошкільного закладу   є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2.    Контроль за дотриманням дошкільним закладом  державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти виконавчого комітету  Вараської міської ради.

11.3.    Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником.

11.4.    Реорганізація чи ліквідація дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Секретар ради                                                                     І.Шумра


Проект рішення підготував:

завідувач дошкільного навчального

закладу (ясел-садка) № 8                                                                    Л.Мельник

Погоджено:

Начальник управління освіти                                                      О.Корень
Освітня програма

Освітня програма
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №8 Вараської міської ради Рівненської  області
на 2019-2020 н.р.

ЗМІСТ

Вступ____________________________________________________________ 3

І. Проблема та завдання над яким працюватиме  дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  №8 у 2019-2020 н.р. ______________________________5 

ІІ. Комплектування дошкільного навчального закладу __________________ 6

ІІІ. Режим роботи дошкільного навчального закладу____________________ 6

ІV. Учасники освітнього  процесу, їх права та обов’язки_________________ 8

V. Кадрове забезпечення __________________________________________12

VІ. Організація освітнього простору _________________________________14

VІІ. Організація освітнього-виховного процесу _______________________  16

VІІІ. Використання інноваційних технологій__________________________ 21

ІХ. Принципи взаємодії педагогів з дітьми ___________________________ 22

Х. Портрет випускника____________________________________________ 23

ХІ.  Наступність ДНЗ  та ЗОШ  _____________________________________25

ХІІ. Моніторинг _________________________________________________ 25

ХІІІ. Основні показники реалізації освітньої програми__________________26

Вступ

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №8 у 2019/2020 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки:  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413),   «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 02.07.2019 № 1/9-419), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» ( від 10.06.2019 № 1/9-365),  «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Дошкільний навчальний заклад  №8  Вараської міської ради Рівненської області розробив дану освітню програму. Дана освітня програма визначає специфіку організації освітнього процесу, мету і завдання, зміст, форми освітньої діяльності відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти. Терміни реалізації освітньої програми: 2019-2020 навчальний рік

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №8 № 8 Вараської міської ради відкритий 15 жовтня 1987 року.

Юридична адреса дошкільного навчального закладу(ясел-садка) № 8:

34400, м. Вараш , м-н Вараш, 15

Телефони: 2-16-13   -  директор Мельник Л.І.,

2-10-15     - заступник директора з господарства Терещук В.П.

2-15-03     –  сестри медичні старші Бондаренко Г.І.,  Ловин Л.П.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
веб –сайт – http://dnz8.varashosvita.rv.ua

Установчі документи

Статут  дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №8.

Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видана Державним комітетом статистики України.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Для того, щоб охопити усі напрямки освітньої роботи визначено пріоритети діяльності закладу:

- Створення  належного розвивального простору для повноцінного розвитку кожної дитини.

- Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини.

- Створення умов для розвитку художньо – творчих здібностей дітей.

- Інтеграція родинного та суспільного дошкільного виховання.

- Творчий вдумливий підхід до програми  “Українське дошкілля”,  втілення в освітній процес інноваційних технологій.

- Дотримання єдності вимог навчально-виховного характеру для забезпечення наступності і співпраці закладів дошкільної та середньої освіти;

- Підвищення педагогічної і психологічної освіченості батьків.

- Соціалізація дошкільників  шляхом сприяння  їх особистісному росту та посиленню роботи психологічної служби у закладі.

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:

— набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку;

- формування особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

— виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

— утвердження ціннісного ставлення до практичної та

духовної діяльності людини;

— засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Предметом діяльності дошкільного навчального закладу є надання загальнодоступної безкоштовної дошкільної освіти.

І. Проблеми та завдання над якими працюватиме дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №8  у 2019-2020 навчальному році.

Педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою завдання на новий 2019-2020 навчальний рік :

 1. Сформувати у  дошкільників  теоретичні знання, практичні вміння та  навички  по вихованню здорового та безпечного  способу життя, закладати  основи  свідомого розуміння цінностей власного  життя та здоров’я.
 1. Розвивати комунікативно-мовленнєву активність дітей дошкільного віку інтерактивними та ефективними методами мовленнєвої роботи.

Науково – методична проблема

«Впровадження провідних ідей педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського  в роботу з дошкільниками»

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

 • Використання інноваційних технологій;
 • Взаємодія з батьками;
 • Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;
 • Блочно-тематичне планування освітнього процесу;
 • Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти
 • Здійснення  моніторингу якості надання освітніх послуг.

НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД 2020р.

 • Мета: Оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників закладу і батьків вихованців
 • Завдання:
 • Охопити системним оздоровленням  дітей дошкільного закладу  шляхом використання різноманітних засобів та форм загартування.
  • Продовжувати здійснювати соціальний розвиток дітей засобами ігрової діяльності.
  • Продовжувати організовувати самостійну художню діяльность дітей як засіб розвитку творчих здібностей.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

 • оптимізації рухового режиму,
 • розширення та поповнення розвивального середовища дошкільного закладу відповідно до вимог безпеки,
 • використання ігор з піском та водою,
 • самостійна ігрова та художня діяльність дітей,

просвіта батьків з питань оздоровлення і розвитку дітей

ІІ. Комплектування груп дошкільного закладу

У закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №8  функціонують  13 вікових груп. З них:

4  групи раннього віку (від 2 до 3 років),

3  групи молодшого дошкільного віку (від 3 до 4 років),

3 групи середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років),

4 групи  старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років),

Мережа  груп на  2019-2020  навчальний рік

Вік дітей

2-3

/норма-15/

3-4

/норма 20/

4-5

/норма20/

5-6

/норма 20/

Всього  груп,

дітей/

Груп


Кількість  дітей

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


13

21

21

22

20

23

22

22

21

21

24

24

24

23


288


Списковий склад дітей –  288   при нормі – 245.

Групи укомплектовані відповідно віку дітей.

ІІІ. Режим роботи дошкільного навчального закладу.

Режим роботи 12 годинний: з 07.00 до 19.00 години. Заклад  працює за  5-ти денним робочим тижнем. Вихідні  дні: субота,  неділя,  святкові.

Режим дня встановлено для кожної вікової групи відповідно до Санітарного регламенту.  Режим дня наявний у роздягальнях у вільному доступі для батьків.  Режим дня складається окремо на навчальний період та літній оздоровчий період.

Режим дня дошкільного навчального закладу (ясел-садка)  №8 на 2019-2020 н.р.


I молодші гр.№1,2,3,5

II молодші гр.№9,10,11

Середні  гр.

№4,12.13

Старші   гр.

№6,7,8

Прийом дітей, огляд, ігри

7.00 – 7.50

7.00 – 8.00

7.00 - 8.05

7.00 -8.15

Ранкова гімнастика

7.50 – 7.55

8.00 – 8.06

8.10 – 8.17

8.15 -8.25

Сніданок

8.05 – 8.25

8.15 – 8.35

8.25 – 8.45

8.30 -8.50

Ігри, підготовка до занять

8.25 – 9.00

8.35 – 9.00

8.45 – 9.00

8.50 - 9.00

Заняття , ігри

9.00 – 9.40

9.00 – 10.10

9.00 – 10.20

9.00- 10.40

Підготовка до прогулянки, прогулянка

9.40 – 11.30

10.10 – 12.00

10.20 – 12.10

10.40 -12.20

Повернення з прогулянки

11.30 – 11.40

12.00 – 12.10

12.10 – 12.20

12.20 – 12.30

Обід

11.40 – 12.10

12.10 – 12.40

12.20-12.50

12.30 - 13.00

Сон

12.10  - 15.00

12.40 – 15.00

12.50 – 15.10

13.00 - 15.10

Поступовий підйом,  оздоровчі процедури

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30

15.10 – 15.30

15.10 – 15.30

Ігри, самостійна діяльність, заняття, розваги

15.30 – 16.00

15.30 – 16.10

15.30 – 16.20

15.30 – 16.25

Вечеря

16.00 – 16.20

16.10 – 16.30

16.20 – 16.40

16.25 - 16.45

Підготовка до прогулянки. Прогулянка

16.20 – 18.40

16.30 – 18.40

16.40 – 18.40

16.45 - 18.40

Бесіди з батьками, повернення додому

18.40 – 19.00

18.40 – 19.00

18.40 – 19.00

18.40 – 19.00


Режим дня дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №8 на літньо – оздоровчий період 2019 - 2020 навчального рокуІ молодші групи

№ 1,2,3,5

ІІ молодші групи

№9,10,11

Середні групи

№4,12.13

Старші групи

№6,7,8

Прийом дітей, огляд, ігри

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 7.50

7.00 – 7.45

Ранкова гімнастика

8.00 – 8.07

7.45 – 7.52

7.52– 8.00

8.00 – 8.07

Сніданок

8.10 -8.30

8.15 - 8.35

8.15 – 8.35

8.15– 8.30

Підготовка до прогулянки

8.50 - 9.00

8.50 – 9.00

8.50– 9.00

8.50 – 9.00

Прогулянка

9.00 -11.30

9.00 – 11.40

9.00 – 11.50

9.00 – 12.00

Заняття, ігри на свіжому повітрі

9.00 – 9.10

9.00 – 9.15

9.00  – 9.20

9.00 – 9.25

Обід

11.50 – 12.20

12.10 – 12.40

12.15 – 12.45

12.20- 12.50

Сон

12.30 – 15.00

12.50 – 15.10

12.55 – 15.10

13.00 – 15.10

Поступовий підйом,

загартовуючи процедури

15.00 -15.30

15.10 – 15.30

15.10 – 15.30

15.10 – 15.30

Ігри, самостійна діяльність,

заняття,

розваги

15.30 -16.10

15.30 -16.10

15.30 -16.20

15.40 -16.25

Вечеря

16.10 -16.30

16.10 – 16.30

16.20 – 16.40

16.25– 16.45

Підготовка до прогулянки,

прогулянка

16.40 -18.40

16.40 -18.40

16.50 -18.40

16.55 -18.40

Бесіди з батьками, повернення

додому

18.40 -19.00

18.40 -19.00

18.40 -19.00

18.40 -19.00


І
V. Учасники освітнього процесу, їх права та обов’язки

Учасниками освітнього процесу дошкільного  закладу є:

— діти дошкільного віку, вихованці;

— директор;

— вихователь-методист;

— вихователі;

— інструктор з фізкультури;

— керівники музичні;

— практичний психолог;

— помічники вихователів;

— медичні працівники;

— батьки або особи, які їх замінюють;

— представники підприємств, установ, які беруть участь у навчально-виховній роботі;

— фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

Права та обов'язки здобувачів освіти

Здобувачі освіти мають право на:

- розвиток, навчання та виховання;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний - вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів розвитку;

-  відзначення успіхів у своїй діяльності;

- безпечні та нешкідливі умови перебування в закладі;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь- яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

- участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

-  інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів розвитку, передбачених стандартом освіти - Базовим компонентом дошкільної освіти України;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

-  дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

/Згідно з Законом  України «Про освіту», що набрав чинності 28.09.2017 /

Права батьків або осіб, які їх замінюють:

— обирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

— обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

— звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання своїх дітей;

— захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах, у суді;

— брати участь у поліпшенні навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу, надавати благодійну батьківську допомогу;

— заслуховувати звіти завідуючого та вихователів дошкільного навчального закладу про роботу дошкільного навчального закладу;

— у дошкільному навчальному закладі можуть бути створені батьківські комітети, які є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі;

— у своїй діяльності батьківські комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», що набрав чинності 28.09.2017 року, «Про дошкільну  освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом дошкільного навчального закладу, «Положенням про батьківський комітет»  та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

— виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

— постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

— виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і мов інших національностей, до народних традицій і звичаїв;

— своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку;

— своєчасно сповіщати дошкільний навчальний заклад про можливу відсутність або хворобу дитини;

— у разі відсутності дитини у дошкільному навчальному закладі  через хворобу надавати медичну довідку;

— сприяти забезпеченню дошкільної освіти у дошкільному навчальному закладі чи сім’ї.

Батьки несуть відповідальність за збереження життя, здоров’я, людської гідності дитини.

Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу повинні бути особами з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, а також фізичний і психічний стан, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Педагогічні працівники приймаються на роботу директором  дошкільного навчального закладу, можливий прийом працівників на роботу за контрактом та на умові строкового договору.

Педагогічні працівники мають право:

— на вільний вибір, розробку та застосування методик виховання і навчання дітей за погодженням з педагогічною радою дошкільного навчального закладу;

— підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах шляхом курсової перепідготовки не рідше одного разу на п’ять років;

— вимагати від директора закладу створення умов для здійснення навчально-виховного процесу;

— на захист професійної честі, гідності;

— одержувати компенсацію при втраті роботи у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, встановлені законодавством України.

Педагогічні працівники зобов’язані:

— виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів розвитку, передбачених стандартом освіти – Базовим компонентом дошкільної освіти України.;

 • дотримуватись Статуту дошкільного навчального закладу, посадової (робочої) інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов трудової угоди  чи контракту;

— співпрацювати із сім’єю вихованця дошкільного навчального закладу з питань навчання і виховання дітей;

— сприяти задоволенню запитів батьків на додаткові послуги;

— постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальний культурний рівень;

— не рідше одного разу на п’ять років проходити курси  підвищення кваліфікації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

— проходити чергову атестацію один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

— забезпечувати умови для засвоєння вихованцями чинних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей;

— дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;

— відволікання працівників від професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.

Працівники несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу становить

— вихователя – 30 годин;

— вихователя-методиста – 36 годин;

— керівника музичного – 24 години;

— інструктора з фізкультури – 30 годин;

— практичного психолога – 40 г

V. Кадрове забезпечення

В  закладі -  78,25 штатних одиниць, із них педагогічного персоналу – 35 штатних одиниць.

За освітою:

з вищою освітою - 28 чоловік - 80%

базова вища - 1 чоловік - 3%

неповна вища - 6 чоловік - 17%

Стаж безпосередньої педагогічної роботи:

до 5 років – 6 чол. - 17%

від 5 до 10 років – 6 чоловіка - 17%

від 10 до 20 років – 6 чоловік - 17%

більше 20 років – 17 чоловік  - 49%

Кваліфікаційні категорії:

«спеціалісти» – 15 чоловік - 44%

«спеціалісти ІІ категорії» – 4 чол. - 12%

«спеціалісти І категорії» – 6 чоловік - 18%

спеціалісти вищої категорії» - 9 чол. - 26%

звання «вихователь-методист» – 6 чол.

звання «старший вихователь» - 1 чол.

звання «практичний психолог – методист» - 1 чоловік.

Педагогічними кадрами  заклад дошкільної освіти укомплектовано повністю.

У 2019– 2020 навчальному році атестуються такі  педагогічні працівники

п/п


Прізвище, ім’я та

по-батькові

Кваліфікація та  спеціальність за дипломом

Посада, на якій атестується

Стаж

Строки проходження підвищення кваліфікації

Дата і результати попередньої атестації

На що претендує педагогічний працівник за результатами атестації. Вид атестації

1.

Ступак Лариса Кузьмівна

Вихователь дитячого садка. Спеціальність: виховання в дошкільних закладах

Вихователь

Стаж 35 років

03.12.2015

09.04.2015 – Відповідає раніше встановленому  9 т. р., та раніше присвоєному

педагогічному званню  «вихователь-методист»

На відповідність

11  т. р.  та відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист»

чергова

2.

Мельник Ніна Іларіонівна

Вчитель української мови і літератури.

Спеціальність: українська мова і література

Вихователь

Стаж 34 роки

04.09.2019 -19.12.2019

09.04.2015 - Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», та

педагогічному званню  «вих..-методист»

На відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії»   та педагогічному званню «вихователь-методист»

чергова

3.

Михалюк Тетяна Федорівна


Організатор дошкільного виховання, вихователь дітей дошк. віку. Спеціальність: дошкільна освіта

Вихователь

Стаж 9 років

_

_

Присвоєння

кваліфікаційної категорії  «спеціаліст ІІ категорії»;

чергова

4.

Кладько Валентина Антонівна

Вчитель математики і фізики. Спеціальність: математика і фізика

Вихователь

Стаж 37 років

03.12.2015

09.04.2015 – Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

На відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії»

чергова

5.

Аксьонова Юлія Ігорівна

Філолог, викладач

української мови і літератури.

Спеціальність: українська мова і літер. (2015р)

Вихователь

Стаж 3 роки

_


Присвоєння

кваліфікаційної категорії  «спеціаліст ІІ  категорії»

чергова

6.

Губеня Олена Миколаївна

Вихователь дітей дошк. віку, організатор дошкільного виховання.

Спец.: дошкільна освіта

Вихователь

Стаж 16 років

01.11.2019

26.03.2015 – Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»

Присвоєння

кваліфікаційної категорії  «спеціаліст І категорії»

чергова

7.

Чирук Людмила Вікторівна

Організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошк.віку. Спец.: дошк. освіта.(2017р)

Вихователь

Стаж 11 років

_

_

Присвоєння

кваліфікаційної категорії  «спеціаліст ІІ категорії»

чергова

8.

Кисіль Тетяна Кузьмівна

Вихователь дитячого садка. Спеціальність дошкільне виховання

Інструктор з фізкультури

Стаж 20 років

19.04.2018

26.03.2015 – Відповідає раніше встановленому  7 т.р.

На відповідність

9 тарифному розряду

чергова

9.

Басараба Наталія Володимирівна

Вчитель музики. Спеціальність: музика

Керівник музичний

Стаж 29 років

27.09.2019

09.04.2015 -  Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

На відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії»

чергова

За перспективним планом курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників у 2019-2020 н.р. проходитимуть курсову перепідготовку наступні  працівники:

№п/п

Прізвище, імя педагога

Посада

1.

Басюк Людмила Пилипівна

вихователь

2.

Ступак Лариса Кузьмівна

вихователь

3.

Аксьонова Юлія Ігорівна

вихователь

4.

Михалюк Тетяна Федорівна

вихователь

5.

Нашутинська Віта Іванівна

вихователь

6.

Герасимчук Олена Арсентіївна

вихователь

7.

Кладько Валентина Антонівна

вихователь

8.

Коханська Тамара Анатоліївна

вихователь

9.

Вознюк Наталія Анатоліївна

інструктор з фізкультури

VІ. Організація освітнього простору

Предметно-розвивальне середовище в ДНЗ відповідає вимогам. Створення сприятливого для розвитку оточення  в закладі включає в себе розумну і красиву організацію простору і його елементів: дитячі іграшки, дитячі меблі, дитячі книжки, дитячі малюнки тощо. Дітям доступні всі функціональні елементи простору закладу, що спонукає їх до активної предметно-практичної діяльності, прояву творчості, креативності. В групових кімнатах простір поділено на окремі осередки, які пов’язані між собою. Наповнення осередків перед початком навчального року змінено згідно з віковими особливостями дітей конкретної групи. Пов'язано це з тим, що матеріали, складність та доступність їх утримання повинні відповідати сьогоднішнім закономірностям та особливостям розвитку дітей даного конкретного віку і враховувати ті особливості зон розвитку, які характерні знову ж таки сьогодні кожній окремій дитині.

При організації та облаштуванні життєвого простору у групових приміщеннях педагогами враховується його значимість для становлення особистості дитини, формування її смакових уподобань. Для забезпечення потреби дітей варіативно використовувати простір, виявляти свої інтереси  вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрового, самостійної художньої діяльності, літературно-театрального, пошуково-дослідницького тощо.

При оформленні приміщень педагогами враховано вимоги відповідності предметно-розвивального середовища віковим особливостям вихованців. Змістовне та естетичне оформлення групових приміщень, спальних кімнат, роздягалень є однією із складових  розвитку естетичних почуттів, естетичних оцінок та естетичного ставлення дитини до оточуючого.

В кольоровій гаммі приміщень для дітей використані теплі та спокійні тони. Цікаві конструкції дитячих меблів в ігрових, навчальних та природничих осередках створюють єдиний ансамбль, який органічно вписується в загальний стиль оформлення закладу в цілому.

Компоненти розвиваючого предметного середовища в дошкільному закладі включають не тільки групові приміщення, а й інший функціональний простір – музичну залу, спортивну залу, басейн, прогулянкові майданчики, кабінет практичного психолога.

Музична зала  забезпечена дитячими музичними інструментами: духові, струнні та шумові; дидактичними та музичними іграшками, компакт-дисками з записами класичних музичних творів, сучасними творами для дітей. Основними музичними  інструментами, які використовуються під час занять, є фортепіано і баян. У музичному залі наявні акустична система, домашній кінотеатр, вихід до світової мережі  Інтернету, телевізор, мультимедіапроектор, мобільний екран для нього.

Для задоволення потреб художньо-естетичного спрямування є костюми для свят та музичних ігор-драматизацій. Ширми використовуються для показу театрів дітям та самими дітьми при організації самостійної театралізованої діяльності.

Фізкультурний зал використовується для проведення фізкультурної та спортивної роботи з дітьми: ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, фізкультурні та спортивні розваги і свята. Робота музичного та спортивного залу регламентується розкладом (заняття, розваги, ранкова гімнастика).

Згідно типового проекту будівлі до складу групових приміщень входять приймальні кімнати з індивідуальними шафами для одягу дітей та полицями для взуття; ігрові кімнати з набором меблів, центрами дослідницької діяльності, ігровими та іншими центрами; спальні та санітарно-побутові приміщення. Всі приміщення групових кімнат відповідають санітарним, педагогічним, естетичним вимогам. Всі групові приміщення  обладнано  меблями відповідно зросту дітей, сантехнікою, а також наочно-дидактичними посібниками, художньою літературою, спортивним обладнанням, іграшками тощо.

Прогулянкові майданчики обладнані МАФами. Все обладнання майданчиків закріплено надійно і придатне для використання в освітньому процесі за умови  дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення прогулянок та занять з фізкультури у теплу пору року. Для дітей створено необхідні умови для проведення прогулянок, занять з фізичної культури, прогулянкові майданчики відповідають нормам і правилам з охорони праці, безпеки проведення занять, а також віковим особливостям дітей. Педагогічний персонал ознайомлений з правилами безпеки та інструкціями з безпеки під час проведення прогулянок з  та занять з фізичної культури.

VІІ. Організація освітнього-виховного  процесу:

Навчальний  рік    розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.  
З 01 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період.

Канікули: з 26.10.2019 по 03.11.2019;

з 25.12.2019 по 14.01.2020;

з 21.03.2020 по 29.03.2020

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Комплексна: Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»/ О. І. Білан; за аг.ред. О. В. Низковської. - Тернопіль: ТОВ «Мандрівець», 2017.

Парціальні:    Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності  дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»» / Л.В. Лохвицька. - Тернопіль: Мандрівець, 2018.

Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей  дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»/ О. М. Каплуновська, за наук. ред. О.Д. Рейпольської - Тернопіль: Мандрівець, 2016.;

Програма хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років «Дитяча хореографія»/  А. С. Шевчук  - Тернопіль: Мандрівець, 2015.

Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Мета освітньої програми - реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми - сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми - визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності: ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній  і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за освітніми лініями і  залежно від бажань та інтересу дітей. Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Форми організації освітнього процесу

У  дошкільному навчальному закладі №8   планування освітньої та організація життєдіяльності у  групах раннього віку здійснюється за видами діяльності, а в групах   дошкільного віку за режимними моментами з урахуванням освітніх ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу. Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та мети.

Основними формами організованої навчально-пізнавальної діяльності у дошкільному закладі визначено:

-        заняття різних видів;

-        індивідуальна робота з дітьми;

-        організовані дидактичні ігри у повсякденному житті;

-        ігрова діяльність;

-        екскурсії,  спостереження;

-        елементарні досліди, пошукова діяльність;

-        самостійна художня діяльність.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

- у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

- у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

- у середній групі –20 хвилин;

- у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

У освітньому процесі використовуються такі види занять: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину

у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності


Орієнтовні
види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість  занять  на тиждень

по віковим групам

Раннього
віку
(від 1  до
2 років)

Перша
молод.
(від 2 до 3  років)

Друга
молодша
(від 3  до 4  років)

Середня
(від 4  до 5 років)

Старша
(від 5 до 6 (7)
років)

Ознайомлення із соціумом

1

1

2

2

3

Ознайомлення із природним довкіллям

1

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна та ін..)

3

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

2

Логіко-математичний розвиток

1

1

2

Розвиток мовлення  і культура мовленнєвого спілкування

2

2

3

3

3

*Здоров’я та фізичний розвиток

2

2

3

3

3

Загальна кількість занять

на тиждень

9

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги за вибором батьків

3

4

5

Максимальна кількість занять на тиждень

9

10

14

16

20

**Максимально допустиме  навчальне навантаження на тиждень на   дитину (в  астрономічних  годинах)

1,3

1,4

3,5

5,3

8,3

Години, передбачені для фізкультурних занять (плавання), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального   навантаження  дітей,  але обов’язково фінансуються.

Розклад занять закладу дошкільної освіти №8 на   2 0 1 9 - 2 0 2 0  н.р.


1 молодша

№ 1

І молодша

№ 2

І молодша

№ 3

І молодша

№ 5

ІІ молодша

№ 9

ІІ молодша

№ 10

П

О

Н

Е

Д

І

Л

О

К

Басейн

08.50-09.20

Я у Світі

09.40-10.00Музика

15.30-15.40

Я у світі

09.00-09.20

Басейн

09.30 – 10.00Сенсорика

15.30-15.50

Музика

08.50-09.00

Я у світі

09.20-09.40Сенсорика

15.30-15.50

Фізкультура

08.50-09.05

Музика

09.20 – 09.30Ліпл/аплік

15.30-15.50

Я у світі

09.00 – 09.15

Ліпл/аплік.

09.25 – 09.40

Пішох.перех.

Фіз.розв. (1)

15.30-15.50

Театр. діяльн.

Я у світі

09.00-09.15

Малювання

09.30-09.45

Пішох. пер.

Фіз.розв. (2)

15.30-15.50

Гурток

В

І
В

Т

О

Р

О

К

Фізкультура

09.00-09.15

Довкілля

09.30 – 09.50


Сенсорика

15.30-15.50


Музичне

08.50 – 09.00

Фізкультура

09.20 – 09.35Ліпл/аплік.

15.30-15.50

Худ. мовл. діяльність

09.00 – 09.20

Фізкультура

09.40-09.55


Муз. розв

15.30 – 15.40

(1,3)

Я у світі

09.00-09.20

Малювання

09.30 – 09.50Муз. розв

15.50 – 16.00

(1,3)

Розв. мови

09.00-09.30

Малювання

09.50 – 10.05

Басейн

10.30 – 11.10

Музика

11.20-11.35

СРГ

Басейн

08.50 – 09.30

Музика

09.40 – 09.55

Математика

10.10-10.25


СХД


С

Е

Р

Е

Д

А

Худ. мовлен діяльність

09.00-09.20
Фізк. розв.(1)

15.30-15.45

Констр. діял


Худ. мовл. діяльність

09.00 – 09.20
Фізк. розв.

15.30-15.45(1)

Констр. діял

Музика

08.50-09.00

Фізк. розв.(2)

15.30-15.45

Констр. діял

Басейн

08.50-09.20

Музика

09.55-10.05Фізк. розв.(1)

15.50-16.05

Констр. діял

Фізкультура

09.00-09.20

Математика

09.35 – 09.50СХД

Худ. літ.

09.00-09.15

Фізкультура

09.25-09.45

Озн. з довк.

09.55-10.10

Муз..розв.(2,4)

15.30-15.45

Театр.. діяльн.Ч

Е

Т

В

Е

Р

Фізкультура

08.50-09.05

Малювання

09.20-09.40муз. розв(1,3)

15.30-15.40

Театр. д (2,4)

Музика

08.50 – 09.00

Фізкультура

09.10-09.25Ігри з піском і водою

15.30-15.50

Малювання

00.00-09.20

Довкілля

09.40 – 10.00Фізкультура

15.30 – 15.45

Худ. мовл. діяльність

09.00 – 09.20

Сенсорика

09.30-09.50Фізкультура

15.50 – 16.05


Басейн

08.50-09.30

Озн. з довк.

09.50-10.05

Худ. літ.

10.15-10.30


Муз.розв(1,3)

15.50 – 16.05

Музика

09.10 – 09.25

Басейн

09.40-10.20

Ліпл/апл.

10.35 – 10.50


СРГ

П

Я

Т

Н

И

Ц

Я

Музичне

09.00-09.10

Ліпл/апл.

09.30-09.50


Ігри з піском і водою

15.30-15.50

Малювання

09.00 – 09.20

Довкілля

09.30-09.50


Музична розвага (2,4)

15.30 – 15.40

Басейн

08.50-09.20

Ліпл/апл.

09.40-10.00


Ігри з піском і водою

15.30-15.50

Довкілля

09.00-09.20Ігри з піском

і водою

15.30-15.50

Фізкультура

08.50-09.05

Музика

09.20-09.35


ГПП

Фізкультура

09.15-09.30

Розв. мови

09.40 – 10.10


ГПП

ІІ молодша

№ 11

Середня

№ 4

Середня

№ 12

Середня

№ 13

Старша

№ 6

Старша

№ 7

Старша

№ 8

Я у світі

09.00-09.15

Ліпл/апл.

09.30 – 09.45

Пішох.перех.


Фіз.розв. (3)

15.30-15.50

Театр. діяльн

Я у світі

09.00-09.20

Ліпл/апл.

09.30-09.50

Пішох.перех.


Фіз.розв. (4)

15.30-15.55

СРГ

Я у світі

09.00-09.20

Басейн

10.10-10.50

Музика

11.10-11.30

Театр. діяльн.

Фізкультура

09.10-09.35

Музика

09.50-10.10СХД

Художня праця

Я у світі

09.00 – 09.25

Математика

09.40-10.05

Музика

10.20 – 10.45

Басейн

11.00-12.00

СРГ

Я у світі

09.00-09.25

Математика

09.40-10.05

Фізкультура

10.15-10.40

Муз.р.(1,3)

15.50 – 16.15


Я у світі

09.00-09.25

Фізкультура

09.40 – 10.05

Математика

10.15-10.40

Муз.розв(2,4)

15.50 – 16.15


Музика

09.10 – 09.25

Басейн

09.40-10.20

Малювання

10.30-10.45


СХД

Розв. мови

09.00-09.40

Музика

10.10-10.30

Басейн

11.20-12.00

Математика

09.00-09.20


Фізкультура

10.00-10.25


СХД

Художня праця

Розв. мови

09.00-09.40

Ліпл/апл.

09.50-10.10

Пішох.пер.


Муз.р(2,4)

15.30– 15.50

Грамота

09.00-09.25

Озн. з прир.

09 .40 – 10.05

Фізкультура

10.30 – 10.55

Муз.розв.(2,4)

15.55 – 16.20

Грамота 09.00-09.25

Озн.з прир.

09.35-10.00

Пішох.пер.Художня праця


Розв. мови

09.00-09.50

Ліпл/апл.

10.00-10.25

Пішох. пер.


Басейн

15.20-16.20

СРГ

Художня праця

СХД

Озн. з довк.

09.00-09.15

Худ. літ

09.25. – 09.40

Фізкультура

09.50-10.10

Муз.розв.(2,4)

15.50 – 16.05

Худ. літ-ра

09.00-09.20

Малювання

09.30-09.50

Фізкультура

10.15-10.40

Муз.розв.(1,3)

15.30 – 15.50

Розв.мови

09.00-09.40

Ліпл/апл.

09.50 – 10.10

Пішох пер..


Фізк. р.(2)

15.50-16.15

Муз.р.(1,3)

15.55 –16.15

Математика

08.50-09.10

Басейн

09.25-10.05

Музика

10.10-10.30

Фізк.розв.(3)

15.30-15.55

СРГ

Музика

09.10 – 09.35

Розв. мови

09.45-10.35

Басейн

10.15 – 11.15

Фізк.розв.(3)

16.00 – 16.25

Худ. праця

Розв. мови

09.00-09.50

Ліпл/апл..

10.0 – 10.25

Музика

10.45-11.10

Басейн

11.20-12.20

Фізк.р.(4)

15.30-15.55

Театр. діял.

Грамота

09.00-09.25

Озн. з прир.

09.35 – 10.00

Музика

11.30-11.55


Фізк.розв.(4)

16.00 – 16.25 театр. діяльн.

Розв. мови

09.00-09.30

Музика

09.40-09.55

Басейн

10.30-11.10

СРГ

Математика

09.00-09.20

Музика

10.50-11.10

Басейн

11.20-12.00

Театр.

діяльність

Довкілля

09.00-09.20

Фізкультура

09.30 – 09.55

Музика

10.20-10.40

СРГ

Довкілля

09.00-09.20

Худ.літ.

09.30-09.50

Фізкультура

10.00 – 10.25

Театрал.

діяльність

Озн. з довк.

09.00 – 09.25

Ліплення

09.40-10.05

Пішох.пер.


Театрал. діяльність

Худ. літ.

09.00-09.25

Малювання

09.35-10.00

Озн. з довк..

10.10-10.35

Басейн

15.20– 16.20

СРГ

Озн. з довк.

09.00-09.50

Худ. літ.

09.35-10.00

Фізкультура

10.30-10.55

Художня

праця

Математика

09.00-09.15

Фізкультура

09.35-10.00ГПП

Довкілля

09.00-09.20

Фізкультура

10.05-10.25ГПП

Басейн

09.30-10.10

Худ. літ-ра

10.30 – 10.0

Малювання

11.00-11.20

ГПП

Я у світі

09.00-09.20

Малювання

09.30-09.50

Басейн

10.20 – 11.00

ГПП

Худ. літ

09.00 – 09.25

Малювання

09.40-10.05

Фізкультура

11.40 –12.05

ГПП

Гурток

09.00-09.25

Музика

09.40-10.05

Фізкультура

10.30-10.55

ГПП

малювання

09.00-09.25

Музика

10.20-10.45

Басейн

11.10-12.10

ГПП


VІІІ. Використання інноваційних технологій

У дошкільному навчальному закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:

№ з/п

Інноваційні педагогічні технології

ПІП педагога

вікова група

1

Методика навчання дітей читати  Л. Шелестової

Вихователі старшої групи №7 Кладько В. А., Нікітіна Т. М.  ІІ молодшої групи №10 Мороз М. С., Левкова М. І.

2

Система музичного виховання К.Орфа

Керівники музичні Бєлєнкова Л. Г., Филонич Є. В., Басараба Н. В.

3

Дидактичний матеріал палички Кюізенера

Вихователі ІІ молодших груп №9 Михалюк Т. Ф., Чирук Л. В., №11 Левкова Т. А., Губеня О. М., №10 Мороз М. С., Левкова М. І., середньої групи №13 Мельник Н. І., Ступак Л. К., старших груп №6 Похожай О. І., Васильчук Л. П., №8 Басюк Л. П.. І молодшої групи №1 Нашутинська В. І., Затірка О. В.

4

Розвивальні ігри  В. Воскобовича

Вихователі середніх груп №4 Герасимчук О. А., Аксьонова Ю. І., №12 Ткачук Л. А., Вороніна І. О.

5

Дидактичний матеріал  блоки Дьєнеша

Вихователі І молодшої  групи №2 Громлюк Л. І., Портяник М. С., середньої групи №12 Ткачук Л. А., Вороніна І. О.

6

Ейдетика

Вихователі середніх груп №4 Герасимчук О. А., Аксьонова Ю. І.

7

«Методика використання коректурних карт»

Н. Гавриш

Вихователь старшої групи Басюк Л. П.

8

Технологія гри з піском, піскотерепія

Практичний психолог Лукша Т. І.

9.

Казкотерапія

Практичний психолог Лукша Т. І.

10.

Мнемотехніка

Вихователі середніх груп №4 Герасимчук О. А., Аксьонова Ю. І., №12 Ткачук Л. А., Вороніна І. О., №13 Мельник Н. І., Ступак Л. К.

ІX.Принципи взаємодії педагогів з дітьми

- Доброзичливе, уважне і лагідне відношення до кожної дитини.

- Повага особистості дитини, його прав, гідності.

- Встановлення з кожним вихованцем довірливих взаємовідносин.

- Формування у дітей позитивного відношення до ровесників, схвалення проявів у дітей співчуття, співпереживання.

- Створення кожній дитині атмосфери емоційного комфорту.

- Звернення до кожної дитини тільки на ім’я, підкреслюючи при цьому його гідність.

- Відмічати будь-які позитивні досягнення дитини, не порівнювати їх з досягненнями інших дітей.

- Розуміння ситуації, в яких дитина може досягнути успіхів, допомогти йому самоствердитися.

- Несхвалення відносяться тільки до окремих дій дитини, але не адресуються на його особистість.

- Не допустимі негативні дисциплінарні методи, які залякують, ображають, принижують дітей. Дитячий садок – друга домівка дитини, зробіть все, що йому було в цьому домі тепло і затишно.

X. Портрет випусника

 1. 1. Психологічний розвиток:

- має зрілі мозкові структури та функції;

- характерною є відносно стабільність та рухливість нервової системи;

- проявляє достатню рухову активність;

- проявляє умілість рук, практичну вправність;

- здорова, не має хронічних хвороб;

- володіє основними гігієнічними навичками;

- знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим відрізняється від представників протилежної статі;

- володіє основами безпеки життєдіяльності;

- працездатна, утомлюється лише після чималого навантаження;

- користується як провідною правою/лівою рукою;

- не заїкається і не має інших невротичних проявів.

 1. Інтелектуальний розвиток:

- володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;

- уміє концентрувати увагу, виконує вимоги за інструкцією дорослого;

- диференційовано сприймає різноманітну інформацію;

- здійснює елементарні операції аналізу, порівняння, узагальнення, класифікації;

- усвідомлює основні зв’язки між явищами;

- має розвинене логічне запам’ятовування – добре запам’ятовує і відтворює;

- встановлює логічну послідовність дій;

- відтворює зразок на вимогу;

- робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;

- розрізняє звуки мовлення, зіставляє їх з буквами, синтезує звуки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення;

- диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші зміни цифрових рядів;

- розрізняє реальне й уявне, зовнішнє і внутрішнє;

- знає деякі основи початкових наукових знань.

 1. Мотиваційний розвиток:

- хоче йти до школи;

- вирізняється високою допитливістю – розвинена пізнавальна мотивація;

- може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;

- має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;

- свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;

- зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;

- у соціально прийнятий спосіб само реалізується, самостверджується;

- має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

4.                   Емоційний розвиток:

- переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;

- сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх впливів, чутлива до нього;

- знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, тональністю голосу;

- адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;

- утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;

- чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших;

- оптимістично ставиться до проблем і складностей;

- володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально-прийнятий спосіб.


 1. 5. Розвиток вольової сфери:

- свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;

- концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;

- мобілізує себе на розв’язання завдань;

- розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;

- звертається по допомогу лише у разі об’єктивної необхідності;

- конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;

- доводить розпочате до кінця;

- може відстояти власну думку;

- визнає свої помилки;

- дотримується своїх обіцянок.

 1. Соціальний розвиток:

- приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість;

- відкрита контактам, комунікабельна;

- прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів;

- уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;

- узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;

- реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;

- намагається уникати конфліктів, дружелюбно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;

- орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;

- має більш-менш адекватну самооцінку;

- поважає себе та інших;

має сформований абрис дитячого світогляду, елементарну систему ставлень.

XІ. Наступність ДНЗ №8 та ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів

Випускники дошкільного навчального закладу №8 в подальшому мають змогу за місцем проживання.

Між дошкільним навчальним закладом №8 та загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №3 укладено угоди про співпрацю та складено план наступності на навчальний рік, які схвалено педагогічною радою закладу. Директор дошкільного закладу затвердила плани, директори  закладів загальної середньої освіти погодили їх.

Планами наступності передбачено зміст роботи на навчальний рік за такими напрямками роботи як:

1.      Робота з кадрами (спільні заходи, консультування,  тощо)

2.      Робота з дітьми (екскурсії, читання творів художньої літератури про школу; бесіди з дошкільниками про навчання в школі;  спостереження за діяльністю школярів,  міні-заняття тощо)

3.     Робота з батьками (конкурси, виставки, спільні батьківські збори, дні відкритих дверей,   свята, фестивалі, тематичні ширми, пам’ятки-поради, консультації,   тощо)

4.      Робота психолога (проведення моніторингу рівня сформованості життєвої компетентності згідно з вимогами освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти України дітей старшого дошкільного віку, психолого-педагогічного консиліуму в групах дітей старшого дошкільного віку з питання готовності дітей до навчання в школі, моніторингу успішності випускників ДНЗ тощо)

XІІ. Моніторинг якості наданих освітніх послуг

На виконання статті 22 Закону України "Про дошкільну освіту" про обов’язкове виконання дошкільними навчальними закладами державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти,  листа Міністерства освіти і науки України від 06.11.15 року № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» ,  з метою цілісного уявлення про рівень розвиненості та вихованості  дитини дошкільного віку, моніторингу якості освітнього процесу в групах старшого дошкільного віку  №6, №7, №8 у жовтні 2019 року та травні 2020 року  педагогами буде проведен0 оцінювання рівня розвитку дитини дошкільного віку.

Факторами оцінювання  є зміст освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти. Всього в оцінюванні візьмуть  участь  70 дітей.

XІІ. Основні показники реалізації освітньої програми

Виконання освітньої програми дасть змогу:

— удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою  забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту;

— забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку;

— створити умови для якісного соціально-емоційного розвитку дитини дошкільного віку як запоруки  успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи;

— забезпечити компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу;

— розширити спектр додаткових освітніх послуг;

— забезпечити збереження психічного здоров`я дітей раннього дитинства;

— задовольнити освітньо-культурні потреби здобувачів освіти;

— удосконалити систему підвищення професійної майстерності педагогів,  надаючи пріоритет самоосвіті;

— упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;

— упровадження ефективних технологій співпраці з батьками в практиці психолого-педагогічного партнерства.


Територія обслуговування мікрорайон Вараш буд.№№13, 14, 16, 17;
мікрорайон Перемоги буд. №№2, 4. 5, 6, 7, 9-А, 9-Б, 10, 11, 12-А, 12-Б, 12-В, 12-Г, 13, 14, 15, 16, 17, 18

(Положення про управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради, затверджене рішенням Вараської міської ради від 09.06.2017 №821; наказ управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради 05.03.2019 №29 "Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у територіальній громаді Вараської міської ради")
Матеріально-технічне забезпечення закладу

Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти  №8 здійснюється у відповідності до її кошторису. Заклад є неприбутковою організацією.

Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти  №8  є:

–   кошти  засновника;

– кошти  відповідних бюджетів, що надходять у розмірі,   передбаченому нормативами фінансування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів;

–   кошти батьків або осіб, які їх замінюють;

–   благодійна допомога у вигляді товарів, робіт, послуг,

–  інші надходження,  не заборонені чинним законодавством України.

Матеріально-технічна база закладу  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності.

Майно ЗДО №8   складають основні фонди  (приміщення, обладнання тощо) та інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі закладу. Майно  належить  закладу  на правах оперативного управління  відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту закладу.

Згідно рішення сесії  Кузнецовської міської ради від 17.05.2002 року  № 19 «Про вилучення і надання земельних ділянок в постійне користування МВ УМВС України в Рівненській області,   управлінню освіти та міському комунальному підприємству» закладу передано в оперативне  управління присадибну ділянку площею 1,4 га, де розміщуються спортивний та ігрові майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

Фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надання необхідних будівель з обладнанням і матеріалами, будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування забезпечує засновник закладу – Вараська міська рада.

На 01.01.2019  у закладі дошкільної освіти №8 налічується 3   комп’ютери, 2 ноутбуки, є вихід у світову мережу «Інтернет».

 

Із них використовуються:

 • 3 шт. (2 ком’ютери, 1 ноутбук) - для управлінської діяльності: директором, заступником директора  з господарства,  вихователем-методистом,
 • 1 шт. – для діловодства і кадрової роботи, входу в системи «Курс. Дошкілля»,  «Електронна реєстрація в ДНЗ»: діловодом,
 • 1 шт. (ноутбук) – практичним психологом,

Також в  закладі  в наявності є  3 принтери, 1 відеокамера, 3   музичні  центри, 1 ксерокс, 1 ламінатор, 1 брошуратор, 1  фотоапарат, 1 мультимедійний проектор, 1 мобільний екран, 2 телевізори.

Благодійна та спонсорська допомога закладу  надається  у вигляді товарів, робіт і послуг. Подаровані закладу товарно-матеріальні цінності своєчасно оприбутковуються комісією закладу по оприбуткуванню дарунків та ставляться на бухгалтерський облік.

Адміністрація дошкільного навчального закладу піклується про збереження і поновлення матеріальних засобів для забезпечення повноцінного функціонування закладу.


Моніторинг якості освіти

Рівень компетентності старших дошкільників груп №6,7,8 згідно вимог Базового компонента та програми «Українське дошкілля»

у 2019-2020 н.р..

На виконання статті 22 Закону України "Про дошкільну освіту" про обов’язкове виконання дошкільними навчальними закладами державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти,  листа Міністерства освіти і науки України від 06.11.15 року № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» ,  з метою цілісного уявлення про рівень розвиненості та вихованості  дитини дошкільного віку, моніторингу якості освітнього процесу в групах старшого дошкільного віку  №6,7,8 у жовтні 2019   педагогами було проведене оцінювання рівня розвитку дитини дошкільного віку.

Факторами оцінювання  є зміст освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти. Всього в оцінюванні взяли участь  70 дітей.

Результати моніторингу  рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку

І півріччя

ІІ півріччя

Група №6 - обстежено 22 дитини


Високий

Достатній

Середній

Низький

Високий

Достатній

Середній

Низький

5

12

6

1

Група №7 - обстежено 24 дитини


7

10

7

0

Група №8 - обстежено 22 дитини


5

9

6

1

Річний звіт діяльності

Звіт директора

дошкільного навчального закладу(ясел-садка) № 8

перед педагогічним колективом та громадськістю у 2019 році


Згідно Положення  про дошкільний  навчальний заклад  керівник навчального закладу має щороку  протягом  червня - серпня місяця звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьків, громадськості.

Положення про порядок звітування  керівників  навчальних закладів про свою діяльність  затверджене  наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178.

Звітування керівників здійснюється з метою  подальшого утвердження  відкритої і  демократичної  державно – громадської системи управління освітою, поєднання  державного і  громадського контролю за прозорістю  прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження  колегіальної етики  управлінської  діяльності в навчальних   закладах.

Завдання  звітування: забезпечити прозорість , відкритість і демократичність управління  навчальним  закладом.

Збори , які відбуваються у нас сьогодні, за результатами звіту керівника оцінюють  мою діяльність шляхом  таємного голосування. Також сьогодні збори  мають право приймати  рішення  щодо морального або матеріального  заохочення  керівника  або у випадку, коли  діяльність керівника  визнана  незадовільною, порушують  клопотання   перед управлінням  освіти про невідповідність керівника  займаній  посаді.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 Вараської міської ради відкритий 15 жовтня 1987 року. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для її фізичного, розумового і духовного розвитку. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів.

Вважаю, що у дошкільному закладі № 8 створені всі необхідні умови  для здобуття якісної дошкільної освіти всім дітям, які мають бажання відвідувати наш дошкільний заклад.

Протягом 2018-2019 навчального року педагогічний колектив дошкільного навчального закладу у своїй роботі керувався  Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Конвенцією про права дитини, Інструкціями і наказами Міністерства освіти і науки України,  Міністерства охорони здоров’я,  наказами обласного управління освіти і науки, наказами управління освіти виконавчого комітету Вараської міської  ради, рішеннями і розпорядженнями виконавчого комітету Вараської міської ради.

На виконання ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту» та відповідно до освітніх запитів населення міста, та з метою створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти було проведено облік дітей дошкільного віку на закріпленій за ДНЗ № 8 території. Всі діти 5- річного віку на закріпленій  за закладом  території  охоплені  дошкільною освітою. У  дошкільному закладі діє електронна черга для  зарахування дітей у дошкільний  заклад. Станом на 1.06.2019 року вже завершено набір дітей у групи з 2-до-3 років на 2019 рік .

У дошкільному навчальному закладі № 8 функціонувало 13 вікових груп, з них 3 групи дітей ясельного віку з 2 до 3 років та 10  груп дітей садкового віку . Групи у дошкільному закладі  укомплектовані за віковими ознаками. Наповнюваність груп становила: у ясельних групах – до 20 дітей, а в садкових –  до  21-24 дітей. Всього у дошкільному закладі 294 дитини.

Відповідно до Закону України  «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р.№2628  зміст дошкільної освіти визначають Базовий  компонент дошкільної освіти і реалізують  за освітніми  програмами та іншою  навчальною  літературою, затвердженою  Міністерством  освіти і науки України.

Утім є загроза  перевантаження   змісту дошкільної освіти на догоду часто завищеним запитам батьків вихованців щодо змісту  освітніх впливів у дошкільних закладах, їх надмірної  інтелектуалізації (раннє  читання й навіть письма, оволодіння  комп’ютером, вивчення  математики,іноземних мов тощо). Звісно, нині є цікаві сучасні, науково  виважені й перевірені експериментально  методики і технології раннього  розвитку. Однак , доволі часто у практиці  родинного і суспільного  дошкільного  виховання  їх поспішають  запроваджувати  не  зважаючи на доцільність  супроводу,  за  їх  допомогою,  індивідуальної  траєкторії  розвитку  особистості.

Забезпечуючи якість освіти з позицій удосконалення її змісту, педагогічний  колектив  дошкільного  закладу,   маючи  право  самостійно  визначати,  які із чинних комплексних  і парціальних  програм  обирати  для   повнішої  реалізації   базового  інваріативного  та варіативного  змісту  дошкільної  освіти , використовує  такі   програми: «Про себе треба  знати, про  себе  треба дбати» Лохвицька Л.В., -програма з основ  здоровя та безпеки  життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років, «Радість творчості» Борщ Р.М.. Самойлик Д.В.- програма з художньо-естетичного розвитку дітей  раннього  та  дошкільного віку.

Планування  роботи дошкільного навчального закладу було підпорядковане річному плану роботи  на навчальний рік та місячними планами роботи. Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснювався за  програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»  з використанням авторських програм «Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників» М.Єфименка, навчання читання  дітей  за методикою  Л.Шелестової, дидактичних матеріалів блоки Дьєнеша, палички Кюізенера.

Річний план роботи виконувався в різних формах роботи з дітьми, педагогами, батьками, був орієнтований на дитину, її самопочуття, потреби і інтереси. Робота велась через різні форми роботи з дітьми: проведення занять, дидактичних ігор, сюжетно-рольових ігор, розігрування сюжетних ситуацій, читання художніх творів, пошуково-дослідницької діяльності. Педагогами ДНЗ виготовлені дидактичні посібники і матеріали, поновлені атрибути до сюжетно-рольових ігор в кожній віковій групі. Робота велась в тісній взаємодії з батьками вихованців.

Основною формою керівництва і контролю за навчально-виховною роботою у дошкільному навчальному закладі було безпосереднє спостереження педагогічного процесу в групах та надання відповідної методичної допомоги вихователям.

Вивчення стану освітньо-виховного процесу здійснювалось у формі комплексних - 2 та тематичних - 2 перевірок, а також оглядово-оперативного, епізодичного контролю за дотриманням  режиму дня,  інструкції з охорони життя і здоров’я дітей, проведенням фізкультурних занять, спортивних розваг, музичних свят, організації та проведенням прогулянок, організацією харчування дошкільників, готовністю вихователів до занять, режимних моментів на протязі дня, аналізу стану навчально-виховної роботи у вихователів, які атестувалися, а також проводилася перевірка визначання рівня  розвитку дитини старшого  дошкільного віку у І та ІІ півріччі навчального року, планування та проведення роботи з дошкільниками, ведення документації на групах, медичної документації, виконання ухвали педрад ,виробничих нарад, загальних батьківських  зборів, зборів  трудового  колективу .  Ці види контролю забезпечували вивчення діяльності всіх педагогів, помічників вихователів, злагодженість, систематичність  роботи всього колективу дошкільного навчального закладу.  Результати перевірок оголошувалися  у вигляді довідок, наказів, з наступним обговоренням на педрадах, педгодинах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачу ДНЗ, які проводилися систематично на протязі навчального року.

Одним з найважливіших питань, що стоїть на контролі постійно є  організація  харчування дітей у дошкільному навчальному закладі.

Харчування дітей у дошкільному навчальному закладі  здійснюється у відповідності до Інструкції з організації  харчування дітей у ДНЗ, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України.  У відповідності до наказу управління освіти  виконавчого комітету Вараської міської ради  № 08 від 11.04. 2018 року№62 « Про організацію  харчування учнів та вихованців загальноосвітніх і дошкільних  закладів  міста Вараш»  на 2019 рік затверджено вартість харчування на 1 дитину в день  дітям  до 3 років - до 31.00 грн. з 3 до 7 років – 46.35 грн. Встановлено батьківську плату за харчування  дітей в дошкільних навчальних закладах в розмірі 50% від вартості  харчування на 1 день: батьки - 50%, бюджет -  50%. Від плати за харчування дитини  звільняються  діти-сироти, діти позбавлені батьківського  піклування, діти учасників АТО. Діти із малозабезпечених та  багатодітних сімей -  за наявності підтверджуючих документів  також мають пільгу - 50 відсотків  вартості.

Раціональне   харчування в дошкільному   навчальному закладі  передбачає  обов’язкове  складання  меню.  Для  дошкільників  міста дієтичною  сестрою  складені примірні  двотижневі   сезонні  меню,  які  погоджені санітарно-епідеміологічною  службою  та  затверджені  начальником  управління  освіти. Меню  складене з урахуванням  забезпечення  сезонними   продуктами.   свіжими або консервованими і квашеними  овочами,  фруктами або сухофруктами.

Щодня  на кожен  наступний  день дієтичною  сестрою  складається  меню-розкладка  відповідно  до примірного  меню  і наявності  продуктів  харчування  у коморі  днз. Страви  готуються на харчоблоці згідно  картотеки  страв. Видача  готових страв здійснюється  лише після  зняття  проби старшою  сестрою медичною. Протягом навчального року  режим харчування  дітей  не порушувався. Кухар у присутності старшої сестри  медичної  своєчасно  відбирає добові  проби які  зберігаються  дві доби. Кухарі  відповідають  за високоякісне  і своєчасне  приготування  їжі  та дотримання  технологічних  вимог.

Старші  сестри медичні щоденно здійснюють контроль за організацією харчування дошкільників в днз.

Продукти харчування та продовольчої сировини постачаються централізовано відповідно до договорів, укладених управлінням освіти з постачальниками, які виграли  тендер. Комірник   своєчасно подавала заявки на продукти. Аналіз виконання  заявок показує,  що продукти завозяться в основному згідно замовлень. Комірником  приймалися  якісні  продукти. Випадків   завозу продуктів без супровідних документів, які підтверджують їх походження,  безпечність і  якість не було. Зберігаються продукти у спеціально  обладнаній  коморі, де забезпечено  дотримання  товарного  сусідства, температурний  режим. У дошкільному закладі  достатньо технологічного обладнання для  забезпечення  якісного  зберігання  продуктів  харчування, тому умови їх зберігання  відповідають  нормам. Комірник слідкує за дотриманням  термінів реалізації  продуктів. Випадків зберігання продуктів з простроченим  терміном  не зафіксовано.

Протягом  2018-2019 року спеціалістами лабораторії санітарно-епідемічної служби перевірялась робота  закладу  по дотриманню  санітарно епідемічного та гігієнічного режимів, а також  робота  харчоблоку , тричі  відбиралися проби  готової  продукції на калорійність.  Порушень  в дотриманні  вимог під час  організації  харчування   дітей  не  зафіксовано.

Систематично старшими  сестрами медичними, керівником  закладу здійснюється  контроль за організацією харчування дошкільників, забезпеченню асортименту продуктів відповідно до перспективного меню, закладкою продуктів харчування, технологією та якістю приготування страв, організацією харчування дітей на групах, згідно встановлених норм харчування.  Кожного року у січні аналізується  виконання норм  харчування за минулий рік  та проводиться аналіз  норм  харчування  щоквартально. За результатами аналізу харчування видавалися накази «Про організацію  харчування дітей в ДНЗ в 2018-2019 н. р.», «Про контроль  за якістю продуктів харчування дітей», «Про стан харчування дітей у ДНЗ в 2018 році».

В організації харчування  дітей у днз  беруть участь і помічники  вихователів та вихователі. Кожен  з цих людей відповідально ставиться до цього питання, адже  розуміє,  що воно   надважливе. Які б новітні  методики  та  технології у  нас не  використовували,  все нівелюється , коли  поступає сигнал  про харчові  отруєння або кишкову інфекцію  когось із дітей. Були   у нас випадки умовних карантинів  але дійсного  карантину  по кишковій  групі у 2018-2019 році  не було.


Питання  організації  харчування  дошкільників знаходиться на постійному  контролі та  розглядається  на  зборах  трудового колективу, засіданнях  батьківського комітету, виробничих нарадах (нарадах  при  керівнику).

Лише  спільна  робота днз  та сім’ї по організації  раціонального  харчування сприятиме  виконанню   основних завдань по охороні  та зміцненню  здоров’я вихованців.

Охорона здоров’я  є пріоритетним  обов’язком держави, що визначено Конвенцією ООН з прав дитини, Законами    України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту» і регулюється  наказом Міністерства охорони  здоров’я   України  «Про  затвердження  порядку  медичного обслуговування  дітей у дошкільному  навчальному  закладі»  від 14.06.2002 р. №826 та Санітарним  регламентом  для дошкільних  навчальних  закладів, затвердженим МОЗ від 24.03.2016 №234.

Для виконання обов’язків з охорони  здоров’я  дітей у дошкільному  закладі згідно  штатного розпису передбачено 2.5 ставки медичного персоналу. Медичне обслуговування дітей в днз здійснюють старші сестри медичні Бондаренко Г.І..Ловин Л.П. та сестра медична Вороніна Н.І.Робота  медичного персоналу здійснюється відповідно  до плану санітарно-освітніх, профілактичних та оздоровчих заходів( річного плану роботи).

У закладі виконуються заходи лікувально-профілактичного характеру: щеплення,  антропометрія, перевірка постави,огляд на педикульоз. Профілактичні  щеплення плануються  відповідно до віку дітей на рік, місяць. Звіт про проведення  профілактичних щеплень та їх аналіз систематично передаються у дитячу  поліклініку. Планомірно  проводяться антропометричні  вимірювання та оцінювання фізичного  розвитку  дітей. Планові лікарські огляди проводяться чітко за графіком. При проведенні планових оглядів  присутній вихователь. Результати  обстеження й оцінки стану здоровя дитини обов’язково доводяться до відома  батьків. Один раз на рік проводиться поглиблений огляд із  залученням фахівців з дитячої поліклініки.  Діти старших груп  проводять  повну  диспансеризацію навесні.  В індивідуальних картках  відзначається стан здоров’я і розвиток  дитини, перенесені захворювання , щеплення.  На кожну  дитину групи  складається «Листок  здоров’я»,він  допомагає медичним працівникам і вихователям  здійснювати індивідуальний  підхід до  дітей, що мають  відхилення у стані  здоров’я.

Аналіз захворюваності  проводиться на основі даних річного статистичного звіту, що базується на матеріалах медичної документації,  яка  ведеться  щоденно. Для профілактики гострих респіраторних захворювань проводились: фітотерапія, аромотерапія, трав`яні інгаляції. Щорічно аналіз захворюваності по днз  відображається у наказі керівника по днз. Питання  заслуховується на загальних зборах трудового колективу, засідання ради  закладу, на засіданнях батьківського комітету, на виробничій  на раді (нараді при керівнику).

Згідно штатного розпису у ДНЗ № 8 – 78,25 штатних одиниць. З них 34 педагогічні працівники решта - молодший обслуговуючий персонал. Дошкільний  заклад  повністю укомплектований  кваліфікованими  педагогічними кадрами.      При розстановці  кадрів на групи перед початком нового навчального року, враховуємо  психологічну сумісність, професійну компетентність, бажання батьків та все робимо для того, щоб було затишно і комфортно нашим дітям.

Однією з форм стимулювання зразкової роботи та виконання своїх посадових обов’язків є, звичайно, моральне та матеріальне заохочення. Вже стало доброю традицією у нашому закладі нагороджувати кращих працівників  грамотами управління освіти та дошкільного  навчального закладу : за сумлінну працю з нагоди Дня педагогічного працівника і 8 Березня, преміями від профспілкового  комітету закладу,а також щорічно кожний працівник отримує матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу до щорічної основної відпустки,  педагогічні працівники  отримують винагороду згідно ст. 57 Закону України «Про освіту». При звільненні працівника з роботи у зв’язку з виходом на пенсію виплачується премія у розмірі одного посадового окладу згідно Колективного договору. Звіт по виконанню колдоговору проводжу я, як керівник ,спільно з головою первинної   профспілкової  організації двічі на рік.

Всім працівникам дошкільного навчального закладу на протязі року надавались соціальні відпустки та щорічні основні відпустки. Дисциплінарних стягнень до жодного працівника не застосовувалось.

Велика увага в дошкільному закладі приділяється охороні дитинства, техніці безпеки, санітарно-гігієнічним та протипожежним нормам. Протягом року перспективні плани вихователів передбачали заняття з охорони  прав дітей, правил поведінки в різних небезпечних ситуаціях, при пожежі і ін. Проводились щомісячно Дні здоров`я, де діти не тільки гартувались фізично, а й вчились слідкувати за своїм здоров`ям, навчались правилам особистої гігієни. Підсумком цієї важливої роботи став Тиждень безпеки дитини, який традиційно проводиться в кінці квітня та жовтні місяці. З метою збереження життя та здоров’я дітей, попередження нещасних випадків з працівниками дошкільного закладу систематично проводилися інструктажі по охороні життя і здоров’я дітей, інструктажі та перевірки знань працівників  ДНЗ з питань  ОП, ППБ, ПТЕ з веденням відповідних журналів інструктажів та перевірки знань. На протязі року випадків дитячого та дорослого виробничого травматизму під час навчально-виховного процесу не було.

Організацією  оздоровлення дошкільників у санаторіях дошкільний заклад не займається. В період з1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі згідно Статуту  та Положення про дошкільний заклад проводиться оздоровчий період тому діти, які відвідували заклад протягом літа проходили оздоровлення у садку.

Фінансово – господарська діяльність дошкільного навчального  закладу  здійснюється  у відповідності  до його кошторису.

Джерелами  фінансування  днз є:

-        Кошти засновника  - Вараської міської  ради;

-        Кошти  відповідних  бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами  фінансування дошкільних  закладів;

-        благодійна  допомога у вигляді   товарів, робіт і послуг від юридичних та фізичних осіб.

Матеріально-технічна база  закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації та інші  матеріальні  цінності. Майно належить закладу на правах  оперативного  управління  відповідно  до чинного законодавства і Статуту закладу.

Фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення , надання необхідних   будівель з обладнанням і  матеріалами, будівництво  і ремонт  приміщень, їх  господарське  обслуговування  забезпечує  Вараська   міська   рада через централізовану бухгалтерію управління освіти. Щороку, разом із заступником директора з господарства, каштелянкою, медичним персоналом дошкільного закладу, враховуючи побажання працівників та за погодженням з головою батьківського комітету дошкільного навчального закладу складаємо заявки на придбання  матеріалів та ремонтні роботи на рік.

Зокрема , за рахунок  бюджетного  фінансування для закладу у 2019 році

були  передбачені кошти на:

-    заробітну плату – 5 487 122 грн,

-    нарахування на заробітну плату – 1207171  тис. грн

-    на продукти  харчування дітей –  467 466– тис. грн.,

-    медикаменти – 13 254 грн,

-        на підписку газет і журналів –4498  грн;

-         придбання господарчих товарів, м’якого інвентарю,спецодягу –249 200  грн,

-        оплата комунальних послуг та енергоносіїв –  624 704 грн.

-        поточний ремонт санітарно-технічних систем – 50 000 грн.

-        плата за інтернет -2096 грн.

-        вивезення відходів- 3349 грн.

-        дезінсекція та дератизація - 5881 грн.

-        поточний ремонт електрообладнання-7008 грн.

-        перезарядка  вогнегасників - 2466 грн.

-        поточний ремонт комп’ютерної техніки -9717 грн.

-        повірка лічильників обліку тепла -3120 грн.

-        технічне обслуговування внутрішніх електричних  мереж-24996 грн.

-        поточний ремонт  приміщень – 139 440 грн.

-        придбання МАФ- 250 480 грн.

Всього на утримання дошкільного закладу на 2019 рік було виділено 8 млн. 326 тис. 495 грн.

ДНЗ  забезпечений  миючими  засобами: мило дитяче та господарче, пральний  порошок, сода, хлорка, фарба масляна, водоемульсія, халати для персоналу - 50шт, посуд - чашки,тарілки, придбано  дитячу  постільну білизну (наволочки, простирадла, підодіяльники), рушники, 2 килими,  6- шаф господарчих,2 пилосмоки, медикаменти, здійснено ремонт санітарно-технічних  систем у групах,  проведено  ремонт  медблоку.

Колектив закладу  докладає  максимум  зусиль для збереження  матеріальної бази. В  обов’язки заступника директора з господарства  входить  щотижневе  збирання   інформації  про дрібні  недоліки  в господарстві  від усіх працівників, які  відповідають за санітарний  стан приміщень  ДНЗ.

В ДНЗ ведеться чіткий облік усіх матеріальних цінностей, які отримує дошкільний  заклад. Для  збереження і своєчасного обліку майна в днз щорічно створюється комісія з списання  та оприбуткування  матеріальних цінностей.

Дошкільному закладу надається благодійна  та спонсорська допомога у вигляді  товарів робіт  та послуг, так у цьому році благодійник- меценат Холондович С.І. допоміг зробити  ремонт 2 вхідних коридорів у заклад.  Подаровані  закладу  товарно-матеріальні  цінності своєчасно оприбутковуються  комісією  закладу по оприбуткуванню.

Звіти  та інформація  про планування  надходження  та використання  бюджетного  фінансування  систематично  обговорюються  на засіданнях  батьківського комітету, раді  закладу,  загальних  зборах працівників, батьків  та громадськості.   Інформація  про фінансування  закладу  розміщена на сайті закладу. При формуванні бюджетних  запитів на  наступний рік  адміністрація  обов’язково  враховує  прохання  та пропозиції  батьків  та батьківського  комітету  закладу.

Я прагну співпрацювати з колективом та батьками, рішення, які потребують колегіальності приймаються не мною одноосібно, а на педагогічній   раді, виробничій нараді, раді  закладу, або засіданні батьківського комітету закладу колективно, погоджуються з головою профспілки.

Хочу відмітити, що наші батьки є нашими найкращими помічниками. Постійно відчутна  допомога дошкільному закладу завжди з боку батьків наших вихованців. Вони завжди йдуть нам на допомогу, найбільше нас розуміють і постійно підтримують.  Хочу подякувати всім батькам дошкільного навчального закладу за розуміння, підтримку та посильну  допомогу.

Завдяки нашим небайдужим  меценатам  у травні місяці  завезено пісок для заміни у пісочницях  для організації ігор дітей у літній  період, придбано  канцтовари,  надано трактор  для  вивезення обрізаних кущів та дерев на території ДНЗ, проведено  ремонт холодильної шафи на харчоблоці, пральної машини, центрифуги на пральні.

В організації та проведенні косметичних ремонтів на групах у дошкільному закладі були задіяні працівники нашого закладу та батьки: проведено косметичні ремонти  умивальних кімнат, ігрових приміщень груп, зроблено ремонт харчоблоку, пральні,  пофарбовано МАФ, плінтуса, пороги, сантехніку, зроблено  поточний ремонт умивальних кімнат  груп №2.3,4. Підготовлено опалювальну  систему закладу до роботи в осінньо-зимовий  період, випрані тюлі, штори, постільна білизна, вибиті матраци, подушки по групах.

Аналізуючи роботу з розвитку закладу, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень і рейтинг дошкільного закладу у місті, можна зробити такий висновок: у нашому закладі сформовано цілісний освітній простір, у якому дітям надають якісні освітні  послуги, піклуються про фізичне та психічне здоров’я  кожної дитини.

Аналіз звернень батьків   з питань діяльності навчального закладу, говорить про те, що з боку батьків зауважень, скарг не було, всі питання, які виникали на протязі року вирішувались у робочому порядку,  з будь яких питань  навчально-виховного  процесу  або  господарської  діяльності  закладу  стараюся реагувати  відразу  та вирішувати  питання   на  користь  дітей. Адже я і кожен хто  працює  в закладі: педагоги, обслуговуючий  персонал, працюємо лише  для  наших  вихованців.

Щодо звернень  громадян, з журналу обліку особистого прийому громадян, видно, що всі звернення громадян стосувалися питання працевлаштування.

Вважаю , що колектив закладу працює з розумінням свого  морального обов’язку перед прийдешнім, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого, духовно - творчого єднання педагогів, вихованців та їх  батьків, а я, як керівник закладу, допомагаю їм у всьому.
 
Фотовернісаж
Finland inotur picma