Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com

Створюємо розвивальне середовище

Головна статті
Створюємо розвивальне середовище
СЮЖЕТНО-ОБРАЗНІ ІГРАШКИ
ДИДАКТИЧНІ (НАВЧАЛЬНІ) ІГРАШКИ
ІГРАШКИ-ГОЛОВОЛОМКИ
МУЗИЧНІ ІГРАШКИ
СПОРТИВНІ ІГРАШКИ
ТЕАТРАЛЬНІ ІГРАШКИ
СВЯТКОВО-КАРНАВАЛЬНІ ІГРАШКИ
ІГРАШКИ-ЗАБАВИ
ПРЕДМЕТИ-ЗАМІННИКИ
МАКЕТИ ТА ПРЕДМЕТНО-ІГРОВІ ФОНИ
ІГРОВІ МОДУЛІ
Всі сторінки

alt

Зміст та особливості предметно – ігрового середовища в дошкільному навчальному закладі

Психолого-педагогічні дослідження вітчизняних учених свідчать про формування важливих новоутворень у грі — провідній дитячій діяльності. Тому не випадково грамотне педагогічне керівництво ігровою діяльністю є однією з умов повноцінного розвитку дошкільника. Реалізація цієї умови потребує і правильної організації предметно-ігрового середовища, за допомогою якого педагог створює для дитини зону найближчого психічного розвитку.

Предметно-ігрове середовища є частиною розвивального предметного середовища. У сучасних дошкільних навчальних закладах воно має забезпечувати право дитини на гру.

Предметно-ігрове середовище буде розвивальним за умов, якщо воно розширює, поглиблює уявлення дошкільників про особливості людського житла та найважливіші для людського буття споруди соціального призначення і транспорт, удосконалює вміння дитини використовувати за призначенням предмети та знаряддя, вправляє в умінні самостійно визначати ігровий сюжет, робити його змістовним, розподіляти ігрові ролі, дотримуватися правил рольової поведінки, налагоджувати ігрову взаємодію, використовувати й розподіляти іграшки та ігрові атрибути, реалізовувати ігровий задум, перетворювати ігровий простір.

При створенні розвивального предметно-ігрового середовища важливу роль відіграє характер розміщення ігрового обладнання, насамперед у приміщенні, яке має забезпечити дитині вільний доступ до ігор та іграшок, бо гра не повинна бути такою діяльністю, що дозується.

Потрібно уникати тих ігрових матеріалів, які вносять у сюжетно-рольові ігри штампи, одноманітність, перешкоджають прояву самостійної ігрової творчості дитини. До таких небажаних стереотипів слід віднести традиційні ігрові куточки для сюжетних ігор із незмінними темами і сюжетами ("Лікарня", "Пошта", "Пароплав", "Магазин" тощо).

Предметно-ігрове середовище передбачає: підбір і розміщення іграшок (деталізованих та умовних), ігрових модулів, макетів, предметів-замісників, різних ігрових атрибутів з урахуванням особливостей розвитку ігрової діяльності в різні вікові періоди дошкільного дитинства та формування в дітей тих чи інших ігрових дій із цими ігровими матеріалами.

Дамо характеристику елементів предметно-ігрового середовища. Основним елементом розвивального ігрового середовища, невід'ємним атрибутом ігрової діяльності дошкільника є іграшка.

Іграшка є узагальненим, матеріальним, естетичним і етичним засобом культурно-історичної наступності досвіду поколінь, носієм того змісту суспільного і предметного світу, який належить дитині засвоїти в період раннього й дошкільного дитинства.

На сучасному етапі, на думку С.Л. Новосьолової, формується розуміння іграшки як педагогічної категорії.

Аналізуючи значущість різних іграшок, визначимо, що особливу педагогічну цінність мають іграшки, яким притаманні такі властивості:

• поліфункціональність (можливість широкого використання відповідно до замислу сюжету гри, яка сприяє розвитку творчих здібностей, уяви, знакової символічної функції мислення);

• дидактичні якості (можливість навчання дитини конструювання, ознайомлення з кольором та формою, наявність механізмів програмованого контролю, наприклад в електрифікованих та електронних іграшках);

• можливість використання групою дітей (придатність використання іграшки декількома дітьми, у тому числі за участі дорослого як партнера по грі, наприклад для колективних побудов);

• високий художньо-естетичний рівень або їхня належність до творів художнього мистецтва, яке забезпечує залучення дитини до світу мистецтва та народної творчості;

• безпека використання.

Іграшки різняться за своєю тематикою (кого або що вони зображують) та за способами, якими представлені в ній реальні предмети й образи — повно чи фрагментарно, детально чи в найбільш загальних рисах.

До сюжетних іграшок відносяться ті, що відтворюють риси (образ) реального прототипу. За характером відтворення цього образу сюжетні іграшки поділяються на:

• реалістичні (точні копії справжніх предметів);

• прототипні або умовно-узагальнені (що імітують реальні предмети особливим способом через означення і навіть перебільшення основних, головних деталей, пов'язаних зі специфічними функціями предмета й ігнорування його другорядних деталей).

Так газова плита, у якої всі крани крутяться, духовка, яка відкривається, відносяться до реалістичних іграшок; плита, духовка, у яких намальовані крани, — до прототипних або умовно-узагальнених.

На сучасному етапі найбільш відомою є класифікація іграшок, запропонована С.Л. Новосьоловою. На нашу думку, ця класифікація найбільш повно відображає реальну ситуацію відносно іграшок нового покоління, які сприяють розвитку дитини.

У класифікації автором виділяються такі іграшки:

• сюжетно-образні;

• дидактичні (навчальні);

• іграшки-головоломки;

• музичні;

• спортивні;

• театральні;

• святково-карнавальні;

• іграшки-забави.

Розглянемо запропоновані автором групи іграшок.Finland inotur picma