Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com

Наша адреса:
Рівненська обл.,
місто Вараш,
мкр. Вараш, 15

Річний звіт діяльності дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №8 за 2016-2017 н.р.

alt

 

РІЧНИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКА) №8 ЗА 2016-2017 н. р.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 Вараської міської ради відкритий 15 жовтня 1987 року. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів.

Адреса дошкільного навчального закладу(ясел-садка) № 8: 34400, м. Вараш , м-н Вараш, 15

Телефони: 2-16-13   -  завідувач дошкільного навчального закладу Мельник Л.І.,

вихователь-методист Турук Н.Є.,

практичний психолог Лукша Т.І.

2-10-15 - заступник завідувача з господарства Терещук В.П.

2-15-03 – старші сестри медичні Бондаренко Г.І. , Ловин Л.П.

сестра медична Вороніна Н.І.

Режим роботи 12 годинний: з 07.00 до 19.00 години.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

У дошкільному навчальному закладі функціонувало 13 вікових груп.

З них:

-    3 групи – ясельного віку;

- 10 груп – дошкільного віку;

Списковий склад дітей –  296 дітей.

Групи укомплектовувались у  відповідності до віку дітей.

У дошкільному закладі функціонує  музична і фізкультурна зали, методичний кабінет, кабінет  практичного психолога , фізкабінет, медичний кабінет, плавальний басейн.

В дошкільному навчальному закладі 78.25 штатних одиниць, із них педагогічного персоналу – 34 штатних одиниці.

За освітою:  вища – 26 чоловік;

не повна вища – 8 чоловік.

Всього вихователів: 26 штатних одиниць.

За результатами атестації педагоги мають такі категорії та звання:

- “спеціаліст вищої категорії” – 8 чол.,

- “спеціаліст І категорії” – 2 чол.,

- «спеціаліст ІІ категорії» - 10  чол.,

- «спеціаліст » -16 чол.,

- педагогічне звання “вихователь-методист” – 6 чол.,

- педагогічне звання «старший вихователь» - 1 чол.,

- педагогічне звання «практичний психолог-методист» - 1 чол.,

- нагороджені почесними грамотами Міністерства освіти і науки України: Белєнкова Л.Г. – 2004 рік, Мельник Н.І. – 2007 рік.

На протязі 2016 – 2017 навчального року діяльність дошкільного навчального закладу № 8 здійснювалася  відповідно до  Законів України “Про освіту”,  “Про дошкільну освіту” ,  Базового  компонента дошкільної освіти,  Концепції  Національно - патріотичного виховання   дітей  та молоді, Положення  про дошкільний навчальний  заклад, Положення про психологічну  службу системи освіти України, інструктивно - методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України № 1-9- 249 від 20.05.2016 « Про організацію роботи в дошкільних  навчальних  закладах у 2016-2017  навчальному  році», наказів Міністерства освіти і науки України, наказів Міністерства охорони здоров’я, наказів обласного управління освіти і науки, наказів  управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради. Діяльність дошкільного  навчального закладу регламентувалася  планом роботи на навчальний  рік та літній оздоровчий  період. Зміст освітньої роботи в дошкільному  навчальному  закладі у 2016-2017навчальному році відповідав основним   концептуальним  положенням  Базового компонента  дошкільної освіти. Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечувалася освітніми  програмами та  навчально - методичною літературою, які затверджені Міністерством освіти і науки України.  Так,  навчально-виховний процес в дошкільному  навчальному закладі №8 здійснювали за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське  дошкілля»,  а також  парціальних освітніх  програм «Про себе треба знати, про себе  треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (автор Лохвицька Л.В.) та  «Радість творчості», програма   з художньо-естетичного  розвитку дітей  раннього та дошкільного  віку (автор Борщ Р.М., Самойлик Д.В.), з використанням сучасних виховних та освітніх  технологій:

- навчання читання дітей дошкільного віку за методикою Шелестової Л. , вихователі груп № 4- Скібчик  М.М.. Мороз М.С., № 5 Шимчук Н.В.,  Лютко О.І., № 8 Герасимчук О.А., Аксьонова Ю.І., №13 Ткач С.П., Ковенько Н.А.;

- використання у роботі з дітьми дидактичного матеріалу з логіко-математичного розвитку «палички Кюїзенера»  вихователі   груп № 6 Мельник Н.І, Ступак Л.К., №12 Клець Г.В.. Грушевська М.М.;

- блоки Д’єнеша вихователі групи  №7 Ткачук Л.А.. Вороніна І.О.;

- використання у роботі схем –моделей для навчання  дітей описовим розповідям за методикою Т.Ткаченко- вихователі групи №8 Герасимчук О.А., Аксьонова Ю.І..

- використання у роботі з музичного виховання дошкільників систему К. Орфа – керівники музичні  Бєлєнкова Л.Г.. Филонич Є.В.;

- впровадження в роботу з дітьми авторської програми «Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників» М.Єфименка (інструктор з фізкультури Кисіль Т.К.), а також використовували у роботі кращі педагогічні досвіди вихователів дошкільного навчального закладу та  педагогів міста. Працюючи за програмою  «Українське  дошкілля»,  педагоги переосмислили своє ставлення до дитини, всю свою педагогічну діяльність у гуманістичному особистісно- орієнтованому контексті.

Одним із важливих завдань у системі роботи  в дошкільному закладі 2016–2017 навчальному році було підвищення ефективності та якості методичної роботи. Методична робота з педагогічними працівниками дошкільного  закладу була  спрямована на виконання  Законів України «Про освіту», «Про дошкільну  освіту», «Про  охорону дитинства», інших чинних нормативно -  правових  актів, які забезпечують успішну реалізацію    Державних      програм  розвитку  дитини дошкільного віку та удосконалення професійної  компетентності педагогів  шляхом  упровадження  інноваційних  технологій  на  засадах особистісно зорієнтованого підходу до виховання та навчання дітей  дошкільного віку. Безпосередньою метою методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільного закладу  був ріст рівня  педагогічної  майстерності педагогічного  колективу. Найголовнішим та істотним у методичній роботі  у цей  період було  надання   допомоги молодим педагогам  у  розвитку  їх професійної  майстерності.

Педагогічний  колектив дошкільного закладу працював над забезпеченням якісної та  доступної дошкільної  освіти, виховання здорової  та компетентної особистості, що є головним пріоритетом дошкільної освіти. Підвищенню фахової  майстерності  педагогів  сприяли  методичні  об’єднання, семінари, семінари-практикуми проведення яких було спрямоване на знаходження неординарних  шляхів удосконалення якості педагогічного  процесу, на задоволення вимог сьогодення  та запитів  батьків  на  якісну дошкільну  освіту. Про високий методичний рівень та професіоналізм педагогів дошкільного навчального закладу свідчать публікації  у фахових газетах «Дитячий садок. Фантазії вихователя»:

- Громлюк Л.І. заняття «Без верби і калини нема України» №16  вересень. 2016 .

- Ткачук Л.А. заняття  в педагогічній пісочниці «У гості до казки «Колобок» №2 січень, 2017, «Лісова подорож маленьких ерудитів» № 9 травень, 2017.

- Герасимчук О.А. заняття «Весняна казочка» № 6 березень ,  2017.

- Мельник Н.І. заняття з використанням  дидактичних ігор  сенсорного змісту «Зайчикові іменини» №23 грудень, 2016.

- Турук Н.Є. у газеті «Дитячий садок. Управління» № 11 листопад, 2016 представлені матеріали тематичного семінару вихователів з теми «Сенсорне виховання - основа гармонійного розвитку дитини».

Методичною радою Кузнецовського методичного кабінету був вивчений та схвалений методичний посібник вихователя Ткачук Л.А. «Формування логіко-математичної компетентності дошкільників», методична розробка схвалена науково-методичною радою РОІППО.

Якісний вплив на ріст професійної майстерності педагогів мали курси підвищення кваліфікації. На протязі навчального року курси підвищення кваліфікації   при  РОІППО   пройшли   вихователі Лютко О.І.,Турук Н.Є..Филонич Є.В.,Нікітіна Т.М.. Важливим  фактором у підвищенні майстерності педагогів є робота з фаховою  періодичною пресою та новою методичною  літературою, яка є у достатній  кількості у дошкільному закладі. Це дає можливість навчально - виховну роботу організовувати  відповідно до  сучасних  вимог.

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх  професійної майстерності сприяє атестація. На протязі року пройшла чергову атестацію вихователі Ткачук Л.А., Шимчук Н.В., Щур М.М., керівник музичний Бєлєнкова Л.Г.. Результати атестації показали, що рівень фахової майстерності педагогів  зріс.

Кількість педпрацівників, які проходили атестацію

Підтверджено кваліфікаційну категорію

Встановлено кваліфікаційну категорію

Підтверджено педзвання «старший вихователь»

Присвоєно педзвання «вихователь-методист»

спеціаліст

7,9 т.р.

ІІ кат.

І кат.

вища кат.

ІІ кат.

І кат.

вища кат.

4

-

-

1

1

2

-

-

-

1

Реалізуючи основні завдання, які  стояли перед колективом дошкільного  навчального закладу № 8 на протязі 2016-2017 навчального року, слід відмітити, що весь навчально-виховний процес був спрямований на розвиток творчих здібностей дошкільників через художньо-естетичну діяльність та трудове виховання дошкільників - одну із найважливіших умов адаптації  дитини до життя в суспільстві. Річний план роботи виконувався в різних формах роботи з дітьми, педагогами, батьками був орієнтований на дитину, її самопочуття, потреби та інтереси. Освітньо-виховний процес здійснювався через різні форми роботи з дітьми: проведення занять, дидактичних ігор, сюжетно–рольових ігор, розігрування сюжетних ситуацій, читання художніх творів, пошуково-дослідницької діяльності та інше. Педагогами дошкільного закладу поновлено атрибути до сюжетно – рольових ігор у кожній віковій групі, придбано нові іграшки ляльки, машинки, дитячі візочки,  м’ячі, обручі.

Дієвим помічником у розв’язанні основних завдань, які ставив перед собою колектив були педагогічні ради, яких протягом року було 4, діяли семінар-практикум «Трудове виховання дошкільників», «У світі прекрасного» (вихователь – методист Турук Н.Є.), проводилися заняття з педагогами з елементами рефлексивного тренінгу «На шляху до самопізнання» практичним психологом Лукшою Т.І., діяв психолого-педагогічний консиліум «Нові діти в «Дивоцвіті» за результатами процесу адаптації дітей до умов дошкільного закладу (практичний психолог Лукша Т.І.), працювала творча група на проблемою «Формування у дошкільників основ національно-патріотичного виховання як важливого потенціалу  нації», працювала  Школа молодого вихователя, робота  якої була спрямована на особистісне та професійне  зростання  педагогічних  працівників дошкільного закладу, розкриття потенційних можливостей  кожного педагога у командній  співпраці.  Вихователі продовжували роботу по створенню відповідного розвивального середовища у кожній віковій групі, подбали про те, щоб воно було доцільним, зручним та інформативним, сприяло розвиткові природної цікавості дошкільників до пізнання світу, забезпечувало умови для набуття навичок практичного життя, надавало малюкам свободу вибору, забезпечувало гармонійні відносини між вихованцями, дітьми та навколишнім світом, налаштовувало на позитивні емоції, розвивало творчі здібності дошкільнят, відповідно до їх нахилів та уподобань.

У березні місяці у дошкільному закладі було проведено конкурс «На кращий город у куточку природи». Педагоги  усіх вікових груп взяли активну участь у ньому,  проявили неабияку свою творчу фантазію та  креативність по створенню неповторних,  особливих та цікавих городів. Переможцями конкурсу стали вихователі груп №13 Ткач С.П., Ковенько Н.А., групи № 5 Шимчук Н.В., Лютко О.І.,групи №2 Васильчук Л.П., Похожай О.І.

На протязі навчального  року  у дошкільному закладі було проведено колективні перегляди інтегрованих занять у вихователів Шимчук Н.В, Скібчик М.М., Ткачук Л.А.. Вороніної І.О., де педагоги показали свою високу  професійну майстерність у роботі з дітьми.

Під час проведення заняття семінару - практикуму «У світі прекрасного»  педагогами закладу  Ковенько Н.А., Грушевською М.М.. Скібчик М.М.       було проведено майстер-клас по виготовленню ляльки-мотанки, Герасимчук О.А.. Громлюк Л.І.- майстер-клас по розмальовуванню писанки, Нашутинською В.І., Клець Г.В., Колядою Г.В., Аврамишин Г.А.- продемонстровано художні  розписи петриківський,  опішнянський , косівський, яворівський -  для вихователів закладу .

На базі дошкільного навчального закладу було проведено роботу міського семінару-практикуму для вихователів дошкільних закладів міста на тему: «Формування  логіко-математичної компетентності  старших  дошкільників», в якому взяли активну участь вихователі Ткачук Л.А., Вороніна І.О. які показали відкрите заняття з логіко- математичного розвитку з використанням блоків  Д”єнеша, а вихователі закладу Мельник Н.І., Шимчук Н. В., Скібчик М. М., Герасимчук О.А., Басюк Л.П. та  вихователь-методист Турук Н.Є провели ярмарок педагогічних ідей.

З метою підвищення статусу педагогічних працівників системи дошкільної освіти, створення можливостей для самореалізації і розкриття творчого потенціалу педагогів  був проведений міський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників  дошкільних навчальних закладів « Вихователь  року- 2016». Дошкільний навчальний заклад № 8 на конкурсі представляла вихователь Громлюк Л.І. яка стала лауреатом конкурсу.

У травні місяці  був проведений міський фестиваль «Велика пісочниця», який проходив у два етапи. Програма фестивалю була різноманітна та насичена. Колектив вихованців дошкільного навчального закладу №8 зайняв 1 місце в номінації «Хореографія» сучасний танок  (керівники музичні Бєлєнкова Л.Г., Филонич Є.В.) та гран-прі фестивалю отримали батьки наших вихованців у номінації «Вокальний  жанр» (керівник Бєлєнкова Л.Г.) .

Творчо самореалізуватися вихованцям допомагає створена у дошкільному закладі система гурткової роботи. Переважна кількість дітей охоплена гуртковою роботою художньо - естетичного напрямку та фізкультурно - оздоровчого спрямування. Результативність роботи музичних керівників з розвитку  творчих здібностей  демонструвалася на  новорічних  ранках, музичних святах до 8 березня, випускних святах у дошкільному  закладі.

Потрібно відмітити, що протягом навчального року за інтересами малят інтенсивно діяли гуртки  „Виразне читання” – керівник Лютко О. І., Шимчук Н. В.,  „Русалонька” – з плавання – керівник Якимчук І.В., „Танцювальний  майданчик” – керівник Бєлєнкова Л.Г., „Музичний дивокрай” – керівник Филонич Є.В.,  „Вчимося читати” – керівник Герасимчук О. А.,  «Маленькі грації” з фізкультури – керівник Кисіль Т.К.,  «Маленькі інтелектуали» - керівник Скібчик М. М., Мороз М. С., «Ерудити» - керівник  Ткачук Л.А., Вороніна І. О., «Театр в русі»- керівник Вознюк Н.А.. «Читайлик» - керівник Ткач С.П., Ковенько Н. А., «Юний шахіст»- керівник  Ступак Л.К.

На протязі року у дошкільному закладі проходили дні  здоров’я, дні відкритих дверей, проводились фізкультурні свята, музичні свята та розваги, лялькові вистави, а також організовувались виставки дитячих робіт по зображувальній діяльності на стенді «Світ очима дітей», виставки робіт гуртківців .

Вивчення стану освітньо - виховного  процесу здійснювалось  у формі комплексних (2) група № 5 – «Стан організації  освітньої роботи в групі  дітей  молодшого дошкільного віку з 3 до 4  років», група № 7 «Стан організації  освітньої роботи в групі дітей старшого дошкільного віку» та тематичних (2) перевірок: «Стан трудового виховання у групах дітей старшого дошкільного віку» групи № 6, 7, 8. «Стан художньо-естетичного розвитку  дітей середнього дошкільного віку» групи № 4, 12, 13 а також оглядово-оперативного, епізодичного контролю за дотриманням  режиму дня, виконанням інструкції з охорони життя і здоров’я дітей, аналізом  захворюваності дітей, організацією і проведенням  прогулянок, режиму  провітрювання, проведенням фізкультурних занять, спортивних розваг, музичних свят, організацією харчування дошкільників, готовністю вихователів до занять, режимних моментів на протязі дня, аналізу стану навчально-виховної роботи у вихователів, а також проводилось вивчення рівня компетентності дошкільників згідно вимог програми розвитку дитини «Українське дошкілля», плануванням та проведенням роботи з дошкільниками у другу  половину  дня, веденням медичної документації, виконанням ухвали педрад, виробничих нарад, загальних зборів трудового  колективу закладу, дотриманням заходів з охорони праці та  правил  пожежної  безпеки, організацією роботи з профілактики  дитячого травматизму.  Ці види контролю забезпечували вивчення діяльності всіх педагогів, помічників вихователів, злагодженість, систематичність  роботи всього колективу дошкільного  навчального  закладу.  Результати перевірок оголошувалися  у вигляді  актів, довідок , наказів, з наступним обговоренням на педагогічних радах, педгодинах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачу, які проводилися систематично на протязі навчального року.  На протязі 2016-2017 навчального року в дошкільному закладі було проведено 3 виробничих наради, 3 загальних батьківських зборів, була організована зустріч батьків майбутніх першокласників з учителями ЗОШ № 3, 4, 5, гімназії, а також був проведений  психолого-медико-педагогічний консиліум за результатами процесу адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу.

Одним з найважливіших питань, що стоїть на контролі постійно є харчування дітей у дошкільному  навчальному закладі. Харчування  дітей  трьох разове : сніданок, обід , вечеря та після сну – молоко.

Організація харчування дітей в дошкільному закладі  здійснювалася у  відповідності  до Інструкції з організації  харчування  дітей  у дошкільному  навчальному  закладі затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки  України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298-227 .

Систематично здійснювався контроль за організацією правильного харчування дошкільників, забезпеченню асортименту продуктів відповідно до перспективного меню, закладкою продуктів харчування, технологією та якістю приготування страв, організацією харчування дітей на групах, згідно встановлених норм харчування. Щоденно разом з старшими сестрами медичними, шеф-кухарем, комірником відпрацьовувалось меню, робився аналіз харчування на фізіологічну повноцінність при складанні меню-розкладки, кожні 10 днів проводився аналіз накопичувальних відомостей виконання норм харчування на одну дитину в день. За результатами аналізу харчування видавалися накази «Про організацію харчування дітей в ДНЗ в 2016-2017 навчальному  році», «Про контроль  за якістю продуктів харчування дітей», «Про стан харчування дітей у ДНЗ у 2016 році» і т.д., а також слухалось це питання на виробничих нарадах, нарадах при завідувачу дошкільного закладу.

Згідно з «Базовим компонентом дошкільної освіти» життєво компетентною можна вважати лише таку дитину, яка має не тільки відповідно віку знання, уміння й навички, але й усвідомлює їх сенс, прагне реально їх використати, радіє здобутому результату. Саме тому основним завдання діяльності психологічної служби у 2016-2017 навчальному році було формування основ життєвої компетентності, шкільної зрілості дошкільнят, сприяння профілактиці дезадаптації дітей раннього віку.

Одним із основних щорічних завдань психодіагностичної роботи практичного психолога в дошкільному закладі є проведення діагностики готовності дітей старших груп до навчання в школі. Показники шкільної зрілості шестирічної дитини свідчать про її готовність вступити до школи, а також визначають рівень її загального психофізіологічного  розвитку. Так в 2016-2017 навчальному році за даними психологічного обстеження із  71 дітей  старших груп № 6, 7, 8 готові до шкільного навчання  69 дітей , умовно  готові – 2 дитини, не готові – 0.

Одним із головних завдань дошкільного закладу є збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей. Тому на протязі року педагогічний та медичний персонал дошкільного  навчального  закладу докладали максимум зусиль, щоб навчити своїх вихованців змалку дбати про своє здоров’я, займатися фізкультурою, оздоровчими та загартовуючими процедурами. Постійно сестрою медичною Вороніною Н.І. проводилася лікувально-профілактична робота спрямована  на зміцнення  здоров’я дошкільників: вітамінотерапія, аромотерапія, полоскання горла настоями трав, квіток ромашки, календули, шалфею. Для підвищення імунітету у дітей, в сік капали настій елеутерококу, ехінацеї за призначенням лікаря дітям проводились фізіотерапевтичні процедури: трав’яні інгаляції, КУФ носа, горла, електрофорез. Особлива увага зверталась на аналіз захворюваності дошкільників, щомісячно виносилось обговорення цього питання на педгодинах, виробничих нарадах та батьківських зборах. Разом з педколективом та медичним персоналом дошкільного закладу розроблялися заходи з покращення роботи персоналу щодо збереження та зміцнення здоров’я дошкільників. Порівняльний аналіз захворюваності говорить про те, що захворюваність дітей зросла на 1,5 дітоднів (2016 – 10.0 дітодні, 2015 – 8.5 дітодні) у  зв’язку з тим, що у 2016 році збільшилась захворюваність дітей  на вітряну віспу. Поглиблений огляд дітей вузькими спеціалістами говорить про те, що  збільшилась захворюваність у дітей  органів  травлення, лор органів, опорно-рухового апарату, хірургічної патології. Зменшилась кількість  захворюваності шкіри, неврологічних  захворювань, захворювань  крові.

Роки

Чисельність дітей на кінець року

Середньорічна чисельність дітей

Число днів, які проведені у групах з дітьми

Число днів, пропущених дітьми, всього

Число днів, пропущених дітьми черех хворобу

Кількість пропусків по хворобі в днях на одну дитину

2014

300

305

42 257

34 217

2 461

8,0

2015

303

302

39064

36274

2573

8,5

2016

300

298

33 141

41 537

2910

10,0

Підводячи підсумок роботи колективу дошкільного закладу у 2016-2017 навчальному році, можна стверджувати, що робота велася чітко і цілеспрямовано, але поряд з позитивним у навчально-виховній роботі залишається ряд проблем, над якими потрібно працювати, зокрема, аналіз стану освітньо - виховної роботи   за минулий навчальний рік  говорить про те, що більшої уваги потребує  робота  педагогічного колективу над розвитком пізнавальної активності, логічного мислення дітей, патріотичним  вихованням дошкільників.

Нинішні дошкільнята зростають у непростий час змін і суспільних зрушень. Надзвичайно важливо допомогти їм відчути причетність до життя своєї країни,міцний зв'язок з рідним народом, його  минулим і майбутнім. Ми, педагоги,  маємо плекати відповідальних громадян і розсудливих патріотів - активних, ініціативних, толерантних, порядних, справедливих. Для  цього ми і самі повинні бути такими, що передбачає постійну роботу над собою і створення довкола себе українського  національного середовища.

Отже, підсумовуючи усе вище викладене, відмічаю, що роботу колективу дошкільного навчального закладу № 8 за 2016-2017 навчальний рік можна оцінити, як задовільну. Тому, виходячи із завдань визначених директивними документами Міністерства освіти і науки України та аналізуючи освітньо-виховну роботу за минулий навчальний рік, педагогічний колектив дошкільного навчального закладу №8 ставить перед собою завдання на новий 2017-2018 навчальний рік :

1. Виховання патріотизму з дошкільного дитинства.

2. Формування логіко-математичної компетентності дошкільників.

Національна  самосвідомість й гідність,  дбайливе  ставлення  до  державної  та  рідної  мов, історії, культури й традицій  свого  роду, народу і держави, любов  до  малої  батьківщини, інтерес  до міжнаціонального спілкування  та  інші  основи формуються за допомогою  цілеспрямованого  педагогічного  впливу  на  дитину  в умовах  дошкільного  закладу  одночасно з повсякденним  впливом  батьків, усієї  родини,  сімейного  укладу, ставлень  один  до  одного в родині, серед  інших   найближчих  для  дитини  дорослих  у  діяльності  та  на  фоні  суспільних  подій.

Ключовими пріоритетами  змістового  наповнення  освітнього процесу у новому  навчальному  році є національно-патріотичне виховання  дошкільників. Запорукою  успішної реалізації  на  практиці  завдань національно  патріотичного  виховання  дітей  дошкільного віку  у дошкільному  закладі є організація  розвивального  середовища, належне  програмно-методичне  забезпечення  освітнього  процесу, інтегрування  в освітньому процесі  різних форм  роботи  з дітьми, методів та  засобів  педагогічного впливу,  видів  дитячої  діяльності,  оптимізація методичної  роботи  з  кадрами,  використання  інтерактивних  форм   підвищення  фахової  майстерності   педагогів  закладу  організаційна, консультативна, методична робота.

Науково – методична проблема

«Формування у дошкільників основ національно-патріотичного виховання як важливого потенціалу нації»

 

 

 

 


 

 

 

  


 

 

  

 


 

 
 

 

 Національна гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія

Finland inotur picma