Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com

АНАЛІЗ використання коштів загального фонду по ЗДО №8 за січень - червень 2019

alt 

 

 

 

 


 


 


АНАЛІЗ

використання коштів загального фонду по ДНЗ №8 за березень 2019 року

Назва установи

КЕК

Уточнений план на рік

Залишок на 01.03.2019р.

Уточнений план на березень

Виконано за березень

Місячне

відхилення

(+;-)*

Залишок на 31.03.2019 р.

Оплата праці

2110

5383367

6650,45

415705

423481,97

-7776,97

-1126,52

0,00

0,00

0,00

0,00

Нарахування на заробітну плату

2120

1184341

-6988,59

96255

92824,13

3430,87

-3557,72

Використання товарів і послуг

2200

1632202

9646,98

182703

140968,17

41734,83

51381,81

Предмети матеріали обладнання та інвентар

2210

249200

0,00

0,00

Медикаменти та

пев' язу вальні матеріали

2220

13254

0,00

0,00

Іродукти харчування

2230

467466

-13198,15

97100

83901,25

13198,75

0,60

Оплата послуг( крім комунальних і

2240

263072

15484,94

-1212

436,52

-1648,52

13836,42

Видатки на відрядження

2250

12906

2854,04

1600

1600,00

4454,04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

624704

4506,15

85215

56630,4

28584,60

33090,75

Оплата

теплопостачання

2271

120451

-9478,09

31056

19420,2

11635,80

2157,71

Он паї а водонос г ачзння та водовідведення

2272

191396

-6544,12

244 75

18495,36

5979,64

-564,48

Оплата електроенергії

2273

309507

19987,36

29414

18444,81

10969,19

30956,55

Оплата інших енергоносіїв

ТТитгл і рсп'птп         

чоробки,окремі заходи

2275

3350

541

270

270,03

-0,03

540,97

2280

1600

0,00

0,00

інші видатки

2800

0

0

0

0

0,00

0,00

всього загальний фонд

8199910

9308,84

694663

657274,27

37388,73

46697,57

Спеціальний фонд

Капітальні видатки

3000

250480

0

0

0

0,00

0,00

іІридбання обладнання і предметів довгосгрок. корисл

3110

250480

0,00

0,00

Киїїлальний ремонт

3130

0

0

0

0

0,00

0,00

Капітальний ремонт інших об' ектів

3132

0,00

0,00

ВСЬОГО

250480

0

0

0

0,00

0,00

Головний бухгалтер                                В.В.Шевчук

Економіст Л. І. Паламарчук

АНАЛІЗ

використання коштів загального фонду по ДНЗ №8 за квітень 2019 року

Назва установи

КЕК

Уточнений план на рік

Залишок на 01.04.2019р.

Уточнений план на квітень

Виконано за квітень

Місячне

відхилення

(+;-)*

Залишок на 30.04.2019 р.

Оплата праці

2110

5383367

-1126,52

422929

443374,57

-20445,57

-21572,09

0,00

0,00

0,00

0,00

Нарахування на Заробітну плату

2120

1184341

-3557,72

93044

102944,24

-9900,24

-13457,96

Використання товарів і послуг

2200

1632202

51381,81

134134

144800,85

-10666,85

40714,96

Предмет матеріали, обладнання та інвентар

2210

249200

0,00

0,00

Медикаменти та пев"язувальні матеріали

2220

13254

0,00

0,00

Продукти харчування

2230

467466

0,6

89714

89713,77

0,23

0,83

Оплата послуг( крім комунальних )

2240

263072

13836,42

8787

3625,07

5161,93

18998,35

Видатки но відрядження

2250

12906

4454,04

600

615,11

-15,11

4438,93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

624704

33090,75

35033

50846,9

-15813,90

17276,85

Оплата

теплопостачання

2271

120451

2157,71

18233

14216,63

4016,37

6174,08

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

191396

-564,48

24475

19117,8

5357,20

4792,72

Оплата електрое лргії

2273

309507

30956,55

-7946

17249,36

-25195,36

5761,19

Оплата інших енергоносіїв

2275

3350

540,97

271

263,11

7,89

548,86

■дистттджггттп

розробки,окремі заходи

2280

1600

0,00

0,00

Інші видатки

2800

0

0

0

0

0,00

0,00

всього загальний фонд

8199910

46697,57

650107

691119,66

-41012,66

5684,91

Спеціальний фонд

Капітальні видатки

3000

250480

0

0

0

0,00

0,00

Придбання обладнання і предметів довгост ок корист.

3110

250480

0,00

0,00

Капітальний ремонт

3130

0

0

0

0

0,00

0,00

Капітальної ремонт ;"ш,іх об'єктів

3132

0,00

0,00

ВСЬОГО

250480

0

0

0

0,00

0,00

Головний бухгалтер

В.В.Шевчук

 

Економіст

Л.І.Паламарчук

 

АНАЛІЗ

використання коштів загального фонду по ДНЗ №8 за травень 2019 року

Назва установи

КЕК

Уточнений план на рік

Залишок на 01.05.2019р.

Уточнений план на травень

Виконано за травень

Місячне

відхилення

(+;-)*

Залишок на 31.05.2019 р.

Оплата праці

2110

5383367

-21572,09

422217

436691,95

-14474,95

-36047,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Нарахування на заробітну плату

2120

1184341

-13457,96

92888

102919,91

-10031,91

-23489,87

Використання товарів і послуг

2200

1632202

40714,96

424212

153301,09

270910,91

311625,87

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

249200

249200

31849,4

217350,60

217350,60

Медикаменти та пев"язувальні матеріали

2220

13254

0,00

0,00

Продукти харчування

2230

467466

0,83

79619

70911,83

8707,17

8708,00

Оплата послуг( крім комунальних)

2240

263072

18998,35

49664

2021,68

47642,32

66640,67

Видатки на відрядження

2250

12906

4438,93

1000

1000,00

5438,93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

624704

17276,85

44729

48518,18

-3789,18

13487,67

Оплата

теплопостачання

2271

120451

6174,08

9761

9368,85

392,15

6566,23

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

191396

4792,72

19580

17932,2

1647,80

6440,52

Оплата електроенергії

2273

309507

5761,19

15014

20690,91

-5676,91

84,28

Оплата інших енергоносіїв

2275

3350

548,86

374

526,22

-152,22

396,64

ІІДЛЧСП П71 І

розробки,окремі заходи

2280

1600

0,00

0,00

Інші видатки

2800

0

0

0

0

0,00

0,00

всього загальний фонд

8199910

5684,91

939317

692912,95

246404,05

252088,96

Спеціальний фонд

Капітальні видатки

3000

250480

0

250480

0

250480,00

250480,00

Придбання обладнання і предметів довгострок. корист.

3110

250480

250480

250480,00

250480,00

Капітальний ремонт

3130

0

0

0

0

0,00

0,00

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0,00

0,00

ВСЬОГО

250480

0

250480

0

250480,00

250480,00

Головний бухгалтер

В.В.Шевчук

Економіст

Л.І.Паламарчук

АНАЛІЗ

використання коштів загального фонду по ДНЗ №8 за червень 2019 року

Назва установи

КЕК

Уточнений план на рік

Залишок на 01.06.2019р.

Уточнений план на червень

Виконано за червень

Місячне

відхилення

(+;-)*

Залишок на 30.06.2019 р.

Оплата праці

2110

5487122

-36047,04

630631

594583,9

36047,10

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

Нарахування на заробітну плату

2120

1207171

-23489,87

171263

147572,36

23690,64

200,77

Використання товарів і послуг

2200

1632202

311625,87

131511

78265,01

53245,99

364871,86

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

249200

217350,6

6107,52

-6107,52

211243,08

Медикаменти та пев"язувальні матеріали

2220

13254

13254

13254,00

13254,00

Продукти харчування

2230

467466

8708

28517

43174,85

-14657,85

-5949,85

Оплата послуг( крім комунальних)

2240

263072

66640,67

51648

436,52

51211,48

117852,15

Видатки на відрядження

2250

12906

5438,93

3714,83

-3714,83

1724,10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

624704

13487,67

38092

24831,29

13260,71

26748,38

Оплата

теплопостачання

2271

120451

6566,23

1658

1391,6

266,40

6832,63

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

191396

6440,52

13053

8862,36

4190,64

10631,16

Оплата електроенергії

2273

309507

84,28

23111

14314,22

8796,78

8881,06

Оплата інших енергоносіїв

2275

3350

396,64

270

263,11

6,89

403,53

МД/Т\СП ПЛ І

розробки,окремі заходи

2280

1600

0,00

0,00

Інші видатки

2800

0

0

0

0

0,00

0,00

всього загальний фонд

8326495

252088,96

933405

820421,27

112983,73

365072,69

Спеціальний фонд

Капітальні видатки

3000

250480

250480

0

0

0,00

250480,00

Придбання обладнання і предметів довгострок. корист.

3110

250480

250480

0,00

250480,00

Капітальний ремонт

3130

0

0

0

0

0,00

0,00

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0,00

0,00

ВСЬОГО

250480

250480

0

0

0,00

250480,00

Головний бухгалтер

Економіст

В.В.Шевчук

 

Л.І.Паламарчук

Finland inotur picma