Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com

Напрямки методичної роботиalt

Методична робота в закладі дошкільної освіти №8 проводиться за двома основними напрямками:

- пошук та вивчення нових технологій і методів у методичній і психолого-педагогічній літературі; їх теоретичне осмислення, апробація, аналіз та підсумки (використання в практичній роботі з дітьми).

- вивчення досвіду педагогів закладу в різних видах та формах педагогічної діяльності, аналіз та виявлення інноваційних методів і прийомів у роботі, їх вдосконалення; узагальнення досвіду та його розповсюдження.

Зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечують такі форми методичної роботи:

1. Cистема навчання елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорекції.

2. Tворчі групи, творчі лабораторії.

3. Cемінари - практикуми.

4. Колективні перегляди занять.

5. Школа молодого вихователя «Шлях до майстерності».

6. Консультації.

7. Педагогічні читання.

8. Ділові ігри.

9. Ігрові тренінги.

10. Круглі столи.

11. Консиліуми.

12.Майстер-класи.

13.Семінари-квести.

14.Тренінги.


Finland inotur picma