Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com
Банер


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Наша адреса:
Рівненська обл.,
місто Вараш,
мкр. Вараш, 15

Кошторис на 2022 рік

                                                                                                                                  Затверджений у сумі  чотирнадцять  мільйонів п’ятсот сорок сім

                                                                                                             тисяч сто вісімнадцять  гривень 14547118,00 грн.

                                                                                               Заступник начальника управління      
                                                                                                      _______________________Віктор ШЕВЧУК
                                                          17.01.2022

КОШТОРИС
на 2022 рік
Дошкільний навчальний заклад №8
04590731 Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради
                                                                                                          м.Вараш Рівненської області

Вид бюджету місцевий_________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ) 0611010 Надання дошкільної освіти)

Найменування

Код

Усьо

го на вік

РАЗОМ

Загальний

Спеціальний

1

7.

3

4

_______ 5______

Залишок коштів на початок року

X

X

X

X

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

13563123

983995

14547118

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

13563123

X

13563123

надходження коштів із спеціального фонду оюджету, у т.ч.

У

Ц

933995

933995

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

0

933995

933995

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами,згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

933995

933995

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

X

0

0

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна",

25010300

X

0

0

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

X

0

0

(розписати за підгрупами)


X

0

0

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0

0

Благодійні внески,гранти та дарунки

25020100

X

0

0

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб,

25020200

X

0

0

Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти,

25020300

X

0

0

інші надходження, у т.ч.


X

5ШШ

50Ш

інші доходи (бюджет розвитку)


X

50000

50000

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобв"язання)


X

0

0

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)


X

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього

X

13563123

983995

14547118

Поточні видатки

2000

13563123

933995

14497118

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

11159412

0

11159412

Оплата праці

2110

9147059

0

9147059

Заробітна плата

2111

9147059

0

9147059

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

0

0

0

Нарахування на оплату праці

2120

2012353

0

2012353

Використання товарів і послуг

2200

2403711

933995

3337706

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

194319

0

194319

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

15427

0

15427

Продукти харчування

2230

902243

933995

1836238

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

287729

0

287729

Видатки на відрядження

2250

9666

0

9666

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

0

0

0


Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

991877

0

991877

Оплата теплопостачання

2271

295236

0

295236

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

250372

0

250372

Оплата електроенергії

2273

431712

0

431712

Оплата природного газу

2274

0

0

0

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

14557

0

14557

Оплата енергосервісу

2276

0

0

0

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних( регіональних ) програм

2280

2450

0

2450

Дослідження і розробки, окремі захочи розвитку по реалізації державних(регіональних ) програм

2281

0

0

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмне віднесені до заходів розвитку

2282

2450

0

2450

иослуговування боргових зобов' язань

2400

0

0

0

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

0

0

0

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

0

0

0

Поточні трансферти

2600

0

0

0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

0

0

0

Поточні трансферти органам державного управління інших півнів

2620

0

0

0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

0

0

0

Соціальне забезпечення

2700

Й

0

0

Виплата пенсій і допомоги

2710

0

0

0

Стипендії

2720

0

0

0

Інші виплати населенню

2730

0

0

0

Інші поточні видатки

2800

(1

0

0

Капітальні видатки

3000

0

50000

50000

ПридОання основного капіталу

3100

0

5ШШ

5ШШ0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0

50000

50000

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0

0

0

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

0

0

0

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

0

0

0

Капітальний ремонт

3130

0

0

0

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень )

3131

0

0

0

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

о

0

0

Реконструкція та реставрація

3140

0

0

0

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

0

0

0

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

0

0

0

Реставрація пам"яток культури,ісотії,архітектури

3143

0

0

0

Створення державних запасів і резервів

3150

0

0

0

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

0

0

0

Капітальні трансферти

3200

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

0

0

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

0

0

0

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

0

0

0

Капітальні трансферти населенню

3240

0

0

0

Надання внутрішніх кредитів

4110

0

0

0

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0

0

0

Надання кредитів підприємствам,установам,організаціям

4112

0

0

0

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

0

0

0

Надання зовнішніх кредитів

4210

0

0

0

Нерозподілені видатки

0000

0

0 '

0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

0

0

0

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

0

0

0

Повернення внутрішніх кредитів

 

0

0

0

Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів

4120

0 '

0

0

Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями

4121

0

0

0

Повернення інших внутрішніх кредитів

4122

0

0

0

Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення

4123

0

0

0

Надання зовнішніх кредитів

 

0

0

0

Повернення зовнішніх кредитів

4200

0

0

0

Повернення зовнішніх кредитів

4210

0

0

0

Директор

Людмила МЕЛЬНИК




Головний.: бухгалтер


Ольга ЦУМАН



Економіст

Людмила ПАЛАМАРЧУК

17.01.2022



                                                                                                                                           Затверджений у сумі тринадцять мільйонів П’ятсот шістдесят

                                                                                                                                             три тисячі сто двадцять три тривні 13563123,00 грн.

                                                                                                                                            Заступник начальника управління      
                                                                                                                                             _______________________Віктор ШЕВЧУК
                                                                                                                                             17.01.2022

 ПЛАН АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2022 рік
04590731 Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради
м. Вараш Рівненської області
по КПКВК 0611010 "Дошкільний навчальний заклад №8"

вид 6юджету\ місцевий               _ _       _ _                                          _____________

код га на іва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 ' правління освіти виконавчого комітету Вараеької міської ради___________________________

код та па та програмної класифікації видатків га кредитування державної о бюджету

(код га наша програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджеі і в (код та назва Типової програмної класифікації видаїкій та кредитування місцевих бюджетів ) 0611010 Надання дошкільної освіти )


Показиики

КЕК

січень

.лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

разом  на рік

і

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

із

14

15

Заробітна плаїв

2111

696495

705812

717005

724050

731597

847693

886767

706881

940677

724747

727414

737921

9147059

Нарахування на оплату' праці

2120

153229

155279

157741

159291

160951

186492

195089

155514

206949

159444

160031

162343

2012353

Використання товарів і послуг

2200

188068

253120

322736

365883

262390

193708

80190

71597

146216

151425

181410

186968

2403711

Прелмеч и. матеріали, обладнання та інвентар

2210

0

0

90000

104319

0

0

0

0

0

0

0

0

194319

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

0

0

0

0

15427

0

0

0

0

0

0

0

15427

Продукти харчування

2230

80300

103758

102856

95638

92029

77593

33383

30676

88420

74886

65864

56840

902243

Оплата послуг ( крім комунальних)

2240

8998

42298

10298

59550

63098

62098

7598

7598

12778

7598

2908

2909

287729

Видатки на відрядження

2250

3180

1653

3180

0

0

0

0

0

1653

0

0

0

9666

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

95590

104161

116402

105176

91836

54017

39209

33323

43365

68941

112638

127219

991877

Оплата теплопостачання

2271

39230

37875

49047

36274

24691

8724

4453

3523

5252

12120

38311

35736

295236

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

20953

22560

25404

26951

25194

12071

10264

5308

7801

14870

26556

52440

250372

Оплата електроенергії

2273

34193

42513

40738

40738

40738

32009

23279

23279

29099

40738

46558

37830

431712

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

1214

1213

1213

1213

1213

1213

1213

1213

1213

1213

1213

1213

14557

Оплата енергосервісу

2276

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















Дослідження і розробки,окремі

заходи по реалізації

Ое/і.ікае них (регіональних) програм

2280

0

1250

0

1200

0

0

0

0

0

0

0

0

2450

Окремі заходи по реалізації Оер.ж'авнихірегіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку


0

1250

0

1200

0

0

0

0

0

0

0

0

2450

Поточні трансферти

2600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидії і поточні трансферти ті Пірне мсті сім 11 сіпши том. організаціям)

26 Ні

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

('оиіальне забезпечення

2 706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

27Н)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Стипендії

2720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші виплати населенню

2730

0

0

. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші поточні видатки

2800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

Зоно

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3! 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальне будівніттвп {придбання)

3120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

її Капітальне будівниці во і придбання) житла

712І

0

0

0

0

(1

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт

ЛІМІ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВСЬОГО


1037792

1114211

1197482

1249224

1154938

1227893

1162046

933992

1293842

1035616

1068855

1087232

13563123


Директор

 

 

Людмила МЕЛЬНИК


 



Головний.: бухгалтер

 


Ольга ЦУМАН

 

 



Економіст

 

 

Людмила ПАЛАМАРЧУК

17.01.2022

 



 











Фотовернісаж
Finland inotur picma