Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com

Кошторис на 2019 рік

План асигнувань із загального фонду бюджету на 2019 рік

04590731 Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради

м.Вараш Рівненської області

по КПКВК 0611010 «Дошкільний навчальний заклад № 8»

Вид бюджету місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування ,які не застосовують програмно-цільового методу )*0611010 Надання дошкільної освіти

грн.

Показники

КЕК

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

із

14

15

Заробітна плата

2111

408782

418910

415705

422929

422217

519067

530725

428870

565116

416218

418525

416303

5383367

Нарахування на оплату праці

2120

89932

92160

91455

93044

92888

114198

116755

94352

124326

91568

92076

91587

1184341

Використання товарів і послуг

2200

87223

103504

140013

134134

408077

131511

84736

86462

84426

106861

140736

124519

1632202

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

249200

249200

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

13254

13254

Продукти харчування

2230

24776

44876

44410

52354

49084

28517

8882

14024

46279

48149

54226

51889

467466

Оплата послуг- ( крім комунальних)

2240

8807

9058

9058

9058

50038

51918

46919

44919

9058

9780

9028

8781

266422

0

Видатки на відрядження

2250

900

2700

1600

600

1000

1000

2806

1500

800

12906

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

52740

46870

84945

72122

58755

37822

27335

27519

28089

46126

75982

63049

621354

Оплата теплопостачання

2271

13445

9647

31056

18233

9761

1658

737

921

552

2026

19523

12892

120451

Оплата водопостачання і водовідведсння

2212

16806

6527

24475

24475

19580

13053

9790

9790

6527

14686

22843

22844

191396

Оплата електроенері ії

2273

22489

30696

29414

29414

29414

23111

16808

16808

21010

29414

33616

27313

309507

Оплата інших енергоносіїв

2275

0

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програй

2280

0

0

0

0

0

0

1600

0

0

0

0

0

1600

Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програмне віднесені до заходів розвитку

2282

1600

1600

Поточні трансферти

2600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

0

Соціальне забезпечення

2700

0

Виплата пенсій і допомоги

2710

0

Стипендії

2720

0

Інші виплати населенню

2730

0

Інші поточні видатки

2800

0

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

б Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

0

Капітальний ремонт

3130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0

ВСЬОГО

585937

614574

647173

650107

923182

764776

732216

609684

773868

614647

651337

632409

8199910

Керівник Л.І.Мельник

(пкпис)

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

В.В.Шевчук

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Економіст

Л.І.Паламарчук

(підпис)^

(ініціали і прізвище)


МП         (число, місяць, рік)


спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)

на 2019 рік

Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетноі установи 04590731 Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради

код та назва програної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевої о самоврядування, які не застосовують програмно-цільової о методу )*0611010 Надання дошкільної освіти

гри.


Найменування

Код

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

разом на рік

1

7

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Інші надходження - усього

0

0

0

0

250480

0

0

0

0

0

0

0

250480

у тому числі :

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

доходи(розписати за кодами класифікації доходів бюджету )

0

0

0

0

250480

0

0

0

0

0

0

0

250480

бюджет розвитку

0

0

0

0

250480

0

0

0

0

0

0

0

250480

фінансування (розписати за кодами класифікації бюджету за типом бортового зобов"язання)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ

усього

О

0

0

0

250480

0

0

0

0

0

0

0

250480

у тому числі:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету )

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші видатки

5000*

0

0

0

0

250480

0

0

0

0

0

0

0

25O480

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0

0

0

0

250480

0

0

0

0

0

0

0

250480

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації кредитування бюджету)Капітальний ремонт інших об'єктів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Керівник Л.І.Мельник


(пкпис)

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

В.В.Шевчук

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Економіст

Л.І.Паламарчук

(підпис)^

(ініціали і прізвище)


МП (число, місяць, рік)


Finland inotur picma