Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com

Наша адреса:
Рівненська обл.,
місто Вараш,
мкр. Вараш, 15

Кошторис на 2017 рік

Кошторис на 2017 рік

 

КОШТОРИС

(індивідуальний, зведений)
на 2017 рік
Дошкільний навчальний заклад № 8
04590731 Управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради .
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Вараш Рівненської області

Вид бюджету місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування ,які не застосовують програмно-цільового методу )*1011010 Дошкільна освіта

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

 

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

 

1

2

3

4

5

 

Залишок коштів на початок року

X

X

X

X

 

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

5989315

585651

6574966

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

5989315

X

5989315

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

X

0

505651

3324374

 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетніши установами,згідно із законодавством

25010000

0

505651

3324374

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами,згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

505651

3324374

 

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

X

0

0

 

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

0

0

 

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

X

0

0

 

(розписати за підгрупами)

X

0

0

 

Інші джерела власних надходжень бюдлеетних установ

25020000

X

0

0

 

Благодійні внески,гранти та дарунки

25020100

X

0

0

 

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств,організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів,у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об"єктів перу

25020200

X

0

0

 

Кошти, що отримують вінці та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якіцо таким закладам законом надано відповідне право

25020300

476939

505651

982590

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120266

0

120266

 

Видатки на відрядження

2250

920

0

920

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

0

0

0

 

Ои'іата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

X

0

0

 

інші надходження, у т.ч.

X

80000

80000

 

інші доходи (бюджет розвитку)

X

80000

80000

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобв"язання)

X

0

0

 

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

X

**

**

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього

X

5989315

585651

6574966

 

Поточні видатки

2000

5989315

505651

6494966

 

Оплата праці

2110

3963921

0

3963921

 

Заробітна плата

2111

3963921

0

3963921

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

0

0

0

 

Нарахування на оплату праці

2120

872062

0

872062

 

Використання товарів і послуг

2200

1153332

505651

1658983

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

200556

0

200556

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

10595

0

10595

 

Продукти харчування

2230<%em>

343456

0

343456

 

Оплата теплопостачання

2271

100712

0

100712

 

Оплата водопостачання і водовідведення

2272

87560

0

87560

 

Оплата електроенергії

2273

155184

0

155184

 

Оплата природного газу

2274

0

0

0

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

0

0

0

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних( регіональних ) програм

2280

600

0

600

Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних ) програм

2281

0

0

0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмує віднесені до заходів розвитку

2282

600

0

600

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0

0

0

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

0

0

0

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

0

0

0

Поточні трансферти

2600

0

0

0

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

0

0

0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

0

0

0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

0

0

0

Соціальне забезпечення

2700

0

0

0

Виплата пенсій і допомоги

2710

0

0

0

Стипендії

2720

0

0

0

Інші виплати населенню

2730

0

0

0

Інші поточні видатки

2800

0

0

0

Капітальні видатки

3000

0

80000

80000

Придбання основного капіталу

3100

0

80000

80000

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0

50000

50000

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0

0

0

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

0

0

0

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

0

0

0

Капітальний ремонт

3130

0

30000

30000

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень )

3131

0

0

0

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

0

30000

30000

Реконструкція та реставрація

3140

0

0

0

Реконструкція житлового фонду ( приміщень )

3141

0

0

0

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

0

0

0

Реставрація пам"яток культури,ісотії,архітектури

3143

0

0

0

Створення державних запасів і резервів

3150

0

0

0

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

0

0

0

Капітальні трансферти

3200

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

0

0

0

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

0

0

0

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

0

0

0

Капітальні трансферти населенню

3240

0

0

0

Падання внутрішніх кредитів

4110

0

0

0

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0

0

0

Надання кредитів підприємствам,установам,організаціям

4112

0

0

0

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

0

0

0

Надання зовнішніх кредитів

4210

0

0

0

Нерозподілені видатки

9000

0

0

0

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

Повернення внутрішніх кредитів

Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів

4120

Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями

4121

Повернення інших внутрішніх кредитів

4122

Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення

4123

Наданий зовнішніх кредитів

Повернення зовнішніх кредитів

4200

Повернення зовнішніх кредитів

4210

 

 

Керівник

Л.І.Мельник

Головний бугалтнр

 

 

 

(ініціали і прізвище)

В.В.Шевчук

 

(ініціали і прізвище!

Економіст

 

Л.І. Паламарчук

 

(ініціали і прізвище;

 

 

 

Національна гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія

Finland inotur picma