Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com

Семінари-практикуми - ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (4-Й Р. Ж.)

Головна статті
Семінари-практикуми
«У світі прекрасного»
ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ
ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (4-Й Р. Ж.)
ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (5-Й Р.Ж.)
ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (6-Й Р. Ж.)
Музична казка - опера
КОНСПЕКТ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАНЯТТЯ
«Трудове виховання дошкільників»
«Зміцнення здоров’я дитини»
“Моральне виховання дошкільників”
Всі сторінки


ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (4-Й Р. Ж.)

Мета: створити умови, для проведення ігор за змістом відомих творів дитячої літе¬ратури та фольклору; учити супроводжувати їх відповідними рухами, що допомагає ство¬ренню виразного образу; залучати дітей до інсценізації малих фольклорних жанрів: пісе¬ньок, потішок, казок; учити рухатись у ритмі тексту музичного супроводу; розвивати діа¬логічне мовлення; збагачувати словниковий запас (у тому числі словами з театральної абетки — театр, оплески, сцена, актор, гля¬дач, роль); давати можливість кожній дитині побути в ролі актора і глядача; розвивати емоційні почуття співпереживання, співчут¬тя, формувати доброзичливі взаємини в ко¬лективі; виховувати почуття дружби, колек¬тивізму; створювати мажорний піднесено-емоційний настрій під час вистав.

Показники засвоєння програмових ви¬мог:

• розуміють поняття: театр, сцена, актор, глядач, роль;

• знають і розуміють зміст обігруваного ма¬теріалу, виконують відповідні рухи, засто¬совують міміку, жести;

• уміють співпереживати, співчувати, вияв¬ляти своє ставлення до героїв вистав;

• уміють вчасно вступати в гру на сцені, гра¬ють у взаємозв'язку з іншими дійовими персонажами;

• усвідомлюють соціальну значущість своєї гри для глядачів і колективу артистів.Finland inotur picma