Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com

Семінари-практикуми - ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (5-Й Р.Ж.)

Головна статті
Семінари-практикуми
«У світі прекрасного»
ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ
ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (4-Й Р. Ж.)
ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (5-Й Р.Ж.)
ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (6-Й Р. Ж.)
Музична казка - опера
КОНСПЕКТ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАНЯТТЯ
«Трудове виховання дошкільників»
«Зміцнення здоров’я дитини»
“Моральне виховання дошкільників”
Всі сторінки

ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (5-Й Р.Ж.)

Мета: учити слухати, розуміти, аналізува¬ти художньо-літературні твори різних жан¬рів (казки, оповідання, віршовані твори), розуміти різницю між ними; навчати дітей творчо і самостійно розвивати тему в іграх за сюжетом літературного твору; продовжу¬вати збагачувати словниковий запас новими словами театральної абетки — афіша, сцена, декорації, куліси, міміка, жести, інтонація; управляти дітей за допомогою спеціальних вправ в засобах емоційної виразності, мі¬міки, жестів, рухів, інтонації, темпу, тембру,

сили голосу; тренувати пам'ять шляхом за¬учування слів напам'ять і спеціальних вправ; спонукати дітей ло колективної гри, вза¬єморозуміння, співпереживання, уболівати за кінцевий результат; учити з розумінням ставитись до помилок під час процесу ро¬боти над драматизацією, як своїх власних, так і товаришів; спонукати до колективного розв'язання проблем.

Показники засвоєння програмових ви¬мог:

• розуміють поняття: сцена, декорації, рекві¬зит, куліси, міміка, жести, інтонація;

• « володіють елементарними навичками мови жестів; імітують рухи тварин; уміють мімікою передати певний стан людини;

• цілісно сприймають і розуміють компо¬зицію вистави за змістом літературного твору;

в уміють граційно, розкуто, згідно з роллю, рухатись на сцені;

• виявляють особистісну позицію в процесі перевтілення у сценічний образ, уболіва¬ють за кінцевий результат театралізова¬ного дійства.Finland inotur picma