Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com

Семінари-практикуми - ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (6-Й Р. Ж.)

Головна статті
Семінари-практикуми
«У світі прекрасного»
ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ РАННЬОГО ВІКУ
ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (4-Й Р. Ж.)
ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (5-Й Р.Ж.)
ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (6-Й Р. Ж.)
Музична казка - опера
КОНСПЕКТ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАНЯТТЯ
«Трудове виховання дошкільників»
«Зміцнення здоров’я дитини»
“Моральне виховання дошкільників”
Всі сторінки

ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (6-Й Р. Ж.)

Мета: продовжувати розширювати дра¬матичний репертуар пропонованих для гри на сцені вистав; продовжувати усклад¬нювати сюжетний ступінь драматизації (ви¬стави на 2 і більше дій, складніші за змістом і кількісним складом акторів);

вами і поняттями театральної абетки; учити помічати емоційний стан партнерів, зважа¬ючи на них (самостійно знаходити шляхи розв'язання проблемних ситуацій, що ви¬никають під час роботи над драматизацією художнього твору); розвивати увагу, уміння вчасно вступати в діалог самостійно (без до¬помоги дорослого), правильно вести його; передавати в драматизації власне ставлення до героїв, їхніх учинків; продовжувати пра¬цювати над удосконаленням уміння імпрові¬зувати; заохочувати прояви винахідливості, творчої ініціативи, фантазії, самостійності; залучати дітей до виготовлення, ремонту за¬собів художньо-театральної діяльності (де¬корації, костюми, іграшки); виховувати кращі людські почуття: гуманність, доброту, поряд¬ність.

Показники засвоєння програмових ви¬мог:

• мають уявлення про театр як вираження життєвих ситуацій в акторській грі;

• опановують засоби емоційної виразно¬сті (міміка, жести, інтонація) в міру своїх індивідуально-вікових можливостей;

• уміють співпереживати персонажеві, розу¬міють зміст дійства, усвідомлюють колек¬тивний характер дієтворення на сцені;

• цілісно сприймають і розуміють компози¬цію та особливості літературного твору, отримують задоволення від процесу та результату творення;

• відчувають себе соціально-значущими особистостями з розвиненим почуттям відповідальності, гідності, патріотизму.

Ми маємо надію, що засоби театральної педагогіки, які ми використовуємо, допоможуть у вихованні та навчанні дошкільників, робитимуть їхнє життя цікавішим, де кожна дитина відчує себе особистістю.

результатом розвитку гри.Finland inotur picma